La resolució dels conflictes interns com a teràpia de la depressió

La recerca va ser guardonada amb un accèssit del Premi José Manuel Blecua del Consell Social.
La recerca va ser guardonada amb un accèssit del Premi José Manuel Blecua del Consell Social.
(12/01/2017)

Una teràpia innovadora per tractar la depressió consisteix a treballar els anomenats conflictes interns dels pacients: dilemes entre dues parts dʼun mateix (com ara «prefereixo ser bo a ser feliç»). Aquests conflictes, també anomenats implicative dilemmas (ID), sovint romanen ocults per la mateixa persona que els pateix i que normalment no nʼés conscient. La recerca dʼAdrián Montesano conclou que, efectivament, les persones que aconsegueixen resoldre millor aquests ID, i reconstruir així el discurs que tenen sobre ells mateixos, són també les que presenten una millora més important dels símptomes de la depressió. «Cal que els professionals, quan tinguin casos en què els símptomes de la depressió perduren, estiguin molt atents als conflictes interns dels pacients, sigui quin sigui el tractament farmacològic o psicològic que estiguin aplicant», explica Montesano.

La recerca va ser guardonada amb un accèssit del Premi José Manuel Blecua del Consell Social.
La recerca va ser guardonada amb un accèssit del Premi José Manuel Blecua del Consell Social.
12/01/2017

Una teràpia innovadora per tractar la depressió consisteix a treballar els anomenats conflictes interns dels pacients: dilemes entre dues parts dʼun mateix (com ara «prefereixo ser bo a ser feliç»). Aquests conflictes, també anomenats implicative dilemmas (ID), sovint romanen ocults per la mateixa persona que els pateix i que normalment no nʼés conscient. La recerca dʼAdrián Montesano conclou que, efectivament, les persones que aconsegueixen resoldre millor aquests ID, i reconstruir així el discurs que tenen sobre ells mateixos, són també les que presenten una millora més important dels símptomes de la depressió. «Cal que els professionals, quan tinguin casos en què els símptomes de la depressió perduren, estiguin molt atents als conflictes interns dels pacients, sigui quin sigui el tractament farmacològic o psicològic que estiguin aplicant», explica Montesano.

En un article guardonat amb un accèssit del Premi José Manuel Blecua del Consell Social, sʼanalitza concretament un grup de pacients amb depressió que han seguit un treball de resolució dels conflictes interns. Un dels aspectes estudiats és la manera en què es resolen aquests conflictes interns associada a canvis en el concepte que el pacient té dʼell mateix. Això es fa mitjançant lʼanàlisi dels moments de canvi que presenten els pacients al llarg del tractament, anomenats innovative moments (IM), entre els quals es diferencien els de baixa i els dʼalta intensitat. Una major presència dʼIM dʼalta intensitat i un alt grau de reconstrucció del discurs sobre si mateix van associats a una millora més significativa en els símptomes de la depressió.

 
Montesano emfasitza la vessant aplicada de la recerca. «La teràpia a través dʼID és combinable amb altres intervencions i té cabuda en els diferents tractaments psicològics i farmacològics», destaca lʼinvestigador.
 
Lʼarticle premiat, titulat «Self-narrative reconstruction after dilemma-focused therapy for depression: a comparison of good and poor outcome cases»,es va publicar a la revista Psychotherapy Research i deriva dʼuna tesi doctoral dirigida pel catedràtic del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia Guillem Feixas. De fet, la recerca sʼemmarca en tota una línia de treball sobre la resolució dʼID com a teràpia psicològica del Grup de Recerca dʼIntervenció en Psicologia Clínica i de la Salut de la UB. Actualment, Montesano combina la tasca dʼinvestigador a la Universitat de Barcelona —on centra la seva recerca sobre la depressió en el cas dels malalts de fibromiàlgia— amb una estada postdoctoral a la Universitat de Minho, a Portugal, on treballa en lʼàmbit de la teràpia de parella i problemes sexuals.