La Xarxa Vives aposta amb força per millorar els programes formatius adreçats als alumnes sèniors

Les jornades van arrencar amb la presentació de l’informe sobre l’estat actual de les aules sènior de cada universitat.
Les jornades van arrencar amb la presentació de l’informe sobre l’estat actual de les aules sènior de cada universitat.
Acadèmic
(16/02/2017)

Els dies 2 i 3 de febrer va tenir lloc a Tarragona la II Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior, que va aplegar representants dels programes formatius per a la gent gran dʼuna vintena dʼuniversitats de la Xarxa Vives. Lʼobjectiu de les jornades va ser posar en comú les experiències i pràctiques que es duen a terme als campus dʼarreu dels territoris de parla catalana. Susanna Vendrell, responsable de la Universitat de lʼExperiència de la UB, valora positivament la trobada, que «va servir per debatre sobre la visibilitat dʼaquests programes a les universitats de la Xarxa Vives». Vendrell remarca també que «es van crear diversos grups de treball per continuar compartint experiències i millorar el funcionament de les aules sènior».

Les jornades van arrencar amb la presentació de l’informe sobre l’estat actual de les aules sènior de cada universitat.
Les jornades van arrencar amb la presentació de l’informe sobre l’estat actual de les aules sènior de cada universitat.
Acadèmic
16/02/2017

Els dies 2 i 3 de febrer va tenir lloc a Tarragona la II Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior, que va aplegar representants dels programes formatius per a la gent gran dʼuna vintena dʼuniversitats de la Xarxa Vives. Lʼobjectiu de les jornades va ser posar en comú les experiències i pràctiques que es duen a terme als campus dʼarreu dels territoris de parla catalana. Susanna Vendrell, responsable de la Universitat de lʼExperiència de la UB, valora positivament la trobada, que «va servir per debatre sobre la visibilitat dʼaquests programes a les universitats de la Xarxa Vives». Vendrell remarca també que «es van crear diversos grups de treball per continuar compartint experiències i millorar el funcionament de les aules sènior».

Les jornades van arrencar amb la presentació de lʼinforme sobre lʼestat actual de les aules sènior de cada universitat. Es va evidenciar que hi ha un interès creixent de les institucions per respondre a les necessitats de les persones grans pel que fa a lʼimpuls i la millora dels programes formatius adreçats a aquests alumnes. I nʼhi ha motius, ja que a Catalunya prop de 20.000 persones de més de cinquanta-cinc anys estan matriculades en algun dʼaquests programes.

Concepció Bru, directora de lʼAssociació Estatal de Programes Universitaris per a Majors i directora de la Universitat Permanent dʼAlacant, va destacar que «cal cuidar i promocionar les oportunitats dʼaprenentatge al llarg de tota la vida i donar resposta a la demanda creixent de molts alumnes de més de cinquanta-cinc anys que volen tornar a les aules pel pur plaer dʼaprendre, més enllà dʼobtenir un títol per exercir una professió». Per la seva banda, Jordi Tous, vicerector dʼUniversitat i Societat de la Universitat Rovira i Virgili, va subratllar que «és important fer canvis i millores en els programes formatius, i això implica incorporar-hi elements innovadors». Així mateix, Tous va destacar el fet que els alumnes sèniors comparteixin aula amb els estudiants joves de grau «perquè aporten una experiència que la resta dʼalumnes no tenen».

Alguns dels temes que es van debatre en la trobada són lʼinforme de futur sobre la rendibilitat i el benefici dels programes de formació, lʼelaboració dʼun programa de formació de formadors, la proposta de fer un programa de cursos dʼestiu interuniversitari o lʼestudi de les vies de finançament de programes europeus.


La Universitat de lʼExperiència de la UB és un referent

Un total de 1.249 alumnes sʼhan matriculat el curs 2016-2017 a la Universitat de lʼExperiència (UdE), xifra que representa un increment del 10 % respecte del curs passat i, per tant, un nou rècord de matriculats des que va començar aquesta formació ara fa sis anys. Aquestes dades consoliden la UdE com una de les opcions més escollides per les persones de més de cinquanta-cinc anys que volen ampliar estudis. Així ho ratifica també lʼelevat grau de fidelització dels estudiants, «que acostuma a superar el 60 %», afirma Susanna Vendrell. «És a dir, que més de la meitat dels alumnes que finalitzen un programa formatiu a la UdE, es matriculen en un altre», destaca.