La proteïna RAC1 podria ser una nova diana terapèutica per combatre la degeneració neuronal en la malaltia de Parkinson

Una potenciació de la funció de la proteïna RAC1 podria ajudar a compensar els efectes associats al Parkinson, apunta l’equip científic.
Una potenciació de la funció de la proteïna RAC1 podria ajudar a compensar els efectes associats al Parkinson, apunta l’equip científic.
Recerca
(20/02/2018)

Una nova recerca revela que la proteïna RAC1 podria ser una diana terapèutica per estudiar els mecanismes moleculars associats als processos neurodegeneratius de la malaltia de Parkinson. Lʼestudi, publicat a lʼedició electrònica de la revista Molecular Neurobiology, està liderat per Antonella Consiglio, investigadora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB) i lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i per Esther Dalfo, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Una potenciació de la funció de la proteïna RAC1 podria ajudar a compensar els efectes associats al Parkinson, apunta l’equip científic.
Una potenciació de la funció de la proteïna RAC1 podria ajudar a compensar els efectes associats al Parkinson, apunta l’equip científic.
Recerca
20/02/2018

Una nova recerca revela que la proteïna RAC1 podria ser una diana terapèutica per estudiar els mecanismes moleculars associats als processos neurodegeneratius de la malaltia de Parkinson. Lʼestudi, publicat a lʼedició electrònica de la revista Molecular Neurobiology, està liderat per Antonella Consiglio, investigadora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB) i lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i per Esther Dalfo, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

El treball descriu nous mecanismes de protecció per combatre la degeneració neuronal pròpia de les patologies neurodegeneratives —com la malaltia de Parkinson o lʼAlzheimer—, que es caracteritzen per presentar acumulacions de proteïnes. Lʼestudi demostra que la proteïna RAC1 —que participa en lʼassemblatge de la proteïna actina, un dels components de lʼesquelet cel·lular— podria ser un factor regulador important del procés de neurodegeneració en la malaltia de Parkinson.


Del model Caenorhabditis elegans als pacients afectats per Parkinson

En les fases inicials de la recerca, els experts van comprovar que una disminució en lʼactivitat de la proteïna RAC1 en el nematode Caenorhabditis elegants —un model animal de referència en biologia i genòmica— accelerava la mort i la degeneració de les neurones dopaminèrgiques, que són les primeres afectades en la malaltia de Parkinson. Aquest procés també induïa lʼacumulació de lʼα-sinucleïna, la principal proteïna que sʼacumula en diverses malalties neurodegeneratives (Parkinson, la demència amb cossos de Lewy, etc.)


En paral·lel, lʼaplicació de tècniques de transcriptòmica —lʼ estudi del conjunt dels ARN— en cèl·lules de pacients de Parkinson va constatar que els gens que codifiquen proteïnes de la mateixa família que RAC1 es trobaven en nivells més baixos en comparació de les cèl·lules dels individus sans.

Amb aquests referents, lʼequip científic va estudiar amb detall una població de neurones dopaminèrgiques derivades de pacients afectats de Parkinson, que presenten més acumulació dʼα-sinucleïna, un bloqueig en el procés dʼautofàgia —la maquinària de reciclatge dels components cel·lulars— i mort neuronal.


Objectiu: potenciar la funció de la proteïna RAC1

En aquestes neurones dopaminèrgiques, obtingudes a partir de cèl·lules pluripotents derivades de la pell dels pacients, «sʼha comprovat que lʼincrement de lʼactivitat de RAC1 produeix una millora en els marcadors de la patologia descrits abans», explica un dels  primers autors de lʼestudi, lʼinvestigador Carles Calatayud, que és membre de lʼIBUB, i lʼIDIBELL i el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB). Aquests resultats suggereixen que una potenciació de la funció de la proteïna RAC1 podria compensar els efectes associats a la malaltia de Parkinson, amb un resultat beneficiós per als pacients.

També participen en lʼestudi els experts Miguel Vila i Iria Carballo-Carbajal (Hospital Universitari Vall dʼHebron, VHIR), Ángel Raya (CMRB-IDIBELL), José Miguel Lizcano (UAB), Antonio Miranda-Vizuete (Universitat de Sevilla), Guy A. Caldwell, Kim A. Caldwell, Hannah Kim i Laura Berkowitz (Universitat  dʼAlabama, Estats Units), a més de Sanjib Guha i Pankaj Kapahi (Universitat de Califòrnia, Estats Units), entre altres experts.


El nou estudi ha estat finançat pel Fons de Recerca en Salut (FIS), el Ministeri dʼEconomia, Indústria i Competitivitat (MINECO), la Generalitat de Catalunya i el Consell Europeu de Recerca (ERC).