La professora emèrita Alegria Borràs, premi a lʼexcel·lència en el jurista

Alegria Borràs.
Alegria Borràs.
Acadèmic
(07/02/2018)

La professora emèrita de la UB Alegria Borràs, catedràtica de Dret Internacional Privat, ha estat guardonada amb el Premi de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació a lʼexcel·lència en el jurista 2017.

Alegria Borràs.
Alegria Borràs.
Acadèmic
07/02/2018

La professora emèrita de la UB Alegria Borràs, catedràtica de Dret Internacional Privat, ha estat guardonada amb el Premi de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació a lʼexcel·lència en el jurista 2017.

Alegria Borràs ha estat directora dʼestudis i professora en dues ocasions a lʼAcadèmia de Dret Internacional de la Haia. Ha tingut una activa participació com a experta en la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat i a la Unió Europea, en cooperació civil. Membre de prestigioses institucions científiques, com lʼInstitut de Dret Internacional (IDI), té més de dos-cents treballs publicats en diversos països. Entre les seves línies de recerca hi ha el dret internacional privat de la Unió Europea, la protecció internacional dels nens i lʼadopció internacional, el dret internacional privat de família i successions i els ordenaments jurídics no unificats (dret interegional).