La professió, més enllà dʼuna mera ocupació laboral

Miquel Martínez.
Miquel Martínez.
Institucional
(11/04/2018)

«La missió de la universitat no es pot limitar únicament a preparar persones per ocupar un lloc en el món laboral. Lʼexercici de la professió implica un impacte en la nostra manera de ser, de pensar i de fer de les persones. Cal entendre la professió com un exercici dʼètica i de compromís». Aquest és el principal missatge que el catedràtic de Teoria i Història de l'Educació Miquel Martínez va transmetre durant el lliurament de premis extraordinaris dʼenguany, uns guardons amb què es reconeixen els estudiants de la UB que han finalitzat els estudis de grau o màster amb una qualificació mitjana igual o superior a 9. Lʼacte, presidit pel rector Joan Elias, va tenir lloc ahir a la tarda al Paranimf de lʼEdifici Històric i hi van assistir bona part dels premiats —més de dos-cents en total—, acompanyats de les seves famílies.

Miquel Martínez.
Miquel Martínez.
Institucional
11/04/2018

«La missió de la universitat no es pot limitar únicament a preparar persones per ocupar un lloc en el món laboral. Lʼexercici de la professió implica un impacte en la nostra manera de ser, de pensar i de fer de les persones. Cal entendre la professió com un exercici dʼètica i de compromís». Aquest és el principal missatge que el catedràtic de Teoria i Història de l'Educació Miquel Martínez va transmetre durant el lliurament de premis extraordinaris dʼenguany, uns guardons amb què es reconeixen els estudiants de la UB que han finalitzat els estudis de grau o màster amb una qualificació mitjana igual o superior a 9. Lʼacte, presidit pel rector Joan Elias, va tenir lloc ahir a la tarda al Paranimf de lʼEdifici Històric i hi van assistir bona part dels premiats —més de dos-cents en total—, acompanyats de les seves famílies.

Martínez va destacar que, avui en dia, lʼeducació i la formació sʼhan dʼentendre al llarg de la vida: «En lʼera actual, els coneixements i les tècniques de cada professió canvien ràpidament i, conseqüentment, cal una formació continuada que no sʼacaba mai». En aquest sentit, va parlar de la missió de la universitat: «Com a institució dʼeducació superior, ha dʼorientar la formació de graduats i màsters cap a una pràctica professional basada en uns principis i valors que impliquin compromís i ètica». Convençut que exercir una professió no és merament una ocupació laboral, Martínez va concloure que cal desenvolupar-la amb compromís i ètica, i que és responsabilitat de la universitat fer-ho possible i dels professionals fer-ho realitat.