La producció científica universitària a Catalunya: qualitat i excel·lència

 
 
Recerca
(25/11/2019)

Un informe elaborat per lʼOficina Tècnica del Vicerectorat de Recerca destaca el lideratge de les universitats públiques catalanes, amb la UB al capdavant, tant en la quantitat i qualitat de la producció científica, com en la seva eficiència respecte al finançament. El document, que es va presentar durant el Consell de Govern del 6 de novembre, fa una anàlisi de la producció i el rendiment de la recerca a les universitats públiques de Catalunya durant els darrers deu anys.

 
 
Recerca
25/11/2019

Un informe elaborat per lʼOficina Tècnica del Vicerectorat de Recerca destaca el lideratge de les universitats públiques catalanes, amb la UB al capdavant, tant en la quantitat i qualitat de la producció científica, com en la seva eficiència respecte al finançament. El document, que es va presentar durant el Consell de Govern del 6 de novembre, fa una anàlisi de la producció i el rendiment de la recerca a les universitats públiques de Catalunya durant els darrers deu anys.

Lʼinforme, titulat La producció científica a Catalunya i la contribució de les universitats públiques, estableix que en relació amb el volum i lʼimpacte de la recerca estatal, Catalunya genera més del 28 % de les publicacions científiques, fet que suposa prop del 36 % de lʼimpacte de la producció espanyola mesurat en citacions. Pel que fa a la producció científica total de Catalunya, el sistema universitari català produeix més del 78 % de les publicacions, el 74 % de lʼimpacte en citacions i el 70 % de les publicacions altament citades.

Dʼaltra banda, dins del conjunt del sistema universitari espanyol, la producció del sistema universitari de Catalunya —representat principalment per les universitats de lʼACUP— suposa el 27 % en publicacions científiques, el 35 % en lʼimpacte en citacions i el 43 % de les publicacions altament citades. En aquest context, és destacable el lideratge de la Universitat de Barcelona, que produeix lʼ11 % de les publicacions científiques universitàries espanyoles, genera el 16 % de lʼimpacte i el 22 % de les publicacions altament citades.

Com a dada sobre lʼexcel·lència de la recerca, Catalunya produeix gairebé el 44 % de les publicacions científiques espanyoles considerades dʼalt impacte internacional, i en el cas de la UB, lʼimpacte de la producció científica normalitzat per categories científiques és un 55 % superior a la mitjana internacional. Aquesta excel·lència es constata també en la darrera publicació dels Highly Cited Researchers, la llista dels científics més influents del món publicada per Clarivate Analytics, en què la UB és la universitat espanyola amb més investigadors entre els més citats del món.

Així mateix, tenint en compte la relació entre la producció i el finançament, lʼinforme defineix un índex dʼeficiència que permet establir que Catalunya lidera el rànquing dʼeficiència productiva en publicacions (1,56) i en citacions (2,01). Aplicat aquest índex a les universitats, la UB, amb més dʼun milió de citacions en deu anys, obté un índex dʼeficiència en publicacions de 2,34 (1,34 punts per sobre de la mitjana), mentre que en citacions obté un índex de 3,42. Amb aquests valors, la UB lidera lʼeficiència de la recerca universitària pública a Espanya.

Quant a la formació dʼinvestigadors, les dues universitats més productives —la Universitat de Barcelona, amb més de 700 tesis doctorals anuals, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb més de 660— generen conjuntament gairebé el 63 % de les tesis doctorals aprovades a Catalunya.