La NOAA utilitza un algorisme desenvolupat a la UB per estudiar els efectes de lʼeclipsi solar dʼavui en el temps meteorològic

Efecte de l'eclipsi sobre la radiació solar. Imatge: NOAA
Efecte de l'eclipsi sobre la radiació solar. Imatge: NOAA
Recerca
(21/08/2017)

Un algorisme desenvolupat per investigadors de la Universitat de Barcelona serà emprat per analitzar l'impacte dels eclipsis solars sobre l'atmosfera aprofitant l'episodi de lʼeclipsi solar que es produirà avui, 21 d'agost, i que serà visible principalment als Estats Units (EUA).

Efecte de l'eclipsi sobre la radiació solar. Imatge: NOAA
Efecte de l'eclipsi sobre la radiació solar. Imatge: NOAA
Recerca
21/08/2017

Un algorisme desenvolupat per investigadors de la Universitat de Barcelona serà emprat per analitzar l'impacte dels eclipsis solars sobre l'atmosfera aprofitant l'episodi de lʼeclipsi solar que es produirà avui, 21 d'agost, i que serà visible principalment als Estats Units (EUA).

Els investigadors de la Divisió de Sistemes Globals (GSD) de lʼAdministració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA), una de les principals agències científiques dels EUA, i de lʼInstitut de Cooperació per a la Recerca de les Ciències Ambientals (CIRES), també dels EUA, han adaptat, implementat i provat satisfactòriament l'algorisme desenvolupat pels científics de la Universitat de Barcelona per utilitzar-lo en la versió experimental del seu model meteorològic de previsió del temps (anomenat model High-Resolution Rapid Refresh, o HRRR, amb una resolució de 3 km).

Per desenvolupar aquest algorisme, els investigadors Àlex Montornès i Bernat Codina, professors del Departament de Física Aplicada de la UB, van començar a treballar en l'acoblament dels eclipsis solars en els models meteorològics. El codi desenvolupat té en compte la posició del Sol i la Lluna per a qualsevol eclipsi entre el 1950 i el 2050 a partir de les òrbites calculades prèviament per la NASA.

«La implementació dels eclipsis solars en els models meteorològics ofereix una oportunitat poc freqüent per comparar les condicions de l'atmosfera amb i sense eclipsi, i analitzar la interrupció dels processos físics de l'atmosfera. A la vegada, permet estudiar l'estabilitat de la xarxa elèctrica i lʼefecte en les fonts d'energia renovable», explica Montornès.

Els eclipsis solars són fenòmens astronòmics predictibles que redueixen de forma abrupta la radiació solar incident a l'atmosfera de la Terra, amb un impacte significatiu sobre les variables meteorològiques. Els efectes dels eclipsis solars sobre l'atmosfera van començar a ser estudiats els anys 60 mitjançant l'ús de dades observacionals.

«El fet que els eclipsis solars siguin fenòmens poc freqüents havia fet que, històricament, aquests episodis no es tinguessin en compte en els models de previsió del temps. A la darrera dècada, el creixement de la indústria solar renovable ha incrementat l'interès per incorporar aquests fenòmens en els models meteorològics amb l'objectiu de garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica», apunta Montornès.

A partir dels valors introduïts, lʼalgorisme desenvolupat a la UB calcula el grau d'obscuriment del Sol i modifica la quantitat de radiació solar que arriba al cim de l'atmosfera. Els resultats dʼaquest estudi es van publicar el 2016 a la revista de meteorologia Atmospheric Chemistry and Physics, on s'analitzava l'efecte dels eclipsis solars sobre la temperatura, el vent i altres variables atmosfèriques a partir de quatre casos d'estudi. Dʼaquesta manera, es va compartir l'algorisme amb la comunitat científica i ara la NOAA lʼaplicarà en lʼeclipsi solar dʼavui en temps real.

 

Referència de l'article:
Montornès, A., Codina, B., Zack, J. W., i Sola, Y. «Implementation of Bessel's method for solar eclipses prediction in the WRF-ARW model». Atmospheric Chemistry and Physics, 2016. DOI: 10.5194/acp-16-5949-2016