La missió social de les universitats i la integració dels refugiats, temes de la III Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior

La trobada tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 25 al 27 de maig.
La trobada tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 25 al 27 de maig.
Institucional
(02/05/2016)

La missió social de les universitats, incloent-hi aspectes com la integració dels refugiats o la contribució al diàleg interregional i la resolució de conflictes, són els temes que abordarà la tercera Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE). La trobada tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 25 al 27 de maig i aplegarà uns dos-cents participants, entre els quals hi ha rectors i altres representants del món acadèmic dels països àrabs i europeus. La sessió inaugural, presidida pel rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, inclourà intervencions de Sultan Abu-Orabi, secretari general de lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU), Lesley Wilson, secretària general de lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA), i lʼalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

La trobada tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 25 al 27 de maig.
La trobada tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 25 al 27 de maig.
Institucional
02/05/2016

La missió social de les universitats, incloent-hi aspectes com la integració dels refugiats o la contribució al diàleg interregional i la resolució de conflictes, són els temes que abordarà la tercera Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE). La trobada tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 25 al 27 de maig i aplegarà uns dos-cents participants, entre els quals hi ha rectors i altres representants del món acadèmic dels països àrabs i europeus. La sessió inaugural, presidida pel rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, inclourà intervencions de Sultan Abu-Orabi, secretari general de lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU), Lesley Wilson, secretària general de lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA), i lʼalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

AECHE és una acció conjunta de lʼAARU i lʼEUA promoguda per la Universitat de Barcelona, que nʼacull la Secretaria permanent. Es tracta dʼuna associació per promoure el diàleg, lʼentesa mútua, lʼintercanvi de coneixement i una major cooperació entre les universitats àrabs i europees. La primera conferència de lʼAECHE va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, lʼany 2013, i la segona, a Amman (Jordània), el 2014.

La tercera edició de la conferència, en l'organització de la qual també participa la Unió per la Mediterrània, dedicarà els seus treballs a discutir la manera de reforçar el paper de les universitats com a entitats que contribueixen al diàleg internacional i interregional, i fins a quin punt poden participar en la resolució de conflictes. Una de les sessions estarà dedicada a la contribució de les universitats al repte dʼintegrar refugiats i les implicacions que això té per a aquestes institucions.

 
Altres temes de la jornada són la identificació i implementació dels instruments de finançament per a unes estratègies dʼinternacionalització efectives; quines habilitats haurien dʼadquirir els estudiants universitaris per afrontar els nous reptes provocats per les transformacions i les crisis que estan afectant les dues regions —Europa i els països àrabs—, i com contribueixen les universitats al desenvolupament social i la formació de ciutadans. També es dedicarà una sessió a tractar les perspectives en el diàleg sobre educació superior entre la Unió Europea i el món àrab. Igualment, està programat un espai per presentar exemples de bones pràctiques de cooperació entre universitats àrabs i europees, així com per promoure les relacions bilaterals entre les diferents universitats que participen en la trobada i signar acords de col·laboració.