La Marató de 2021 impulsa projectes de recerca de la UB sobre salut mental

Els 81 equips de recerca premiats treballaran per trobar respostes i oferir un abordatge integral de la salut mental.
Els 81 equips de recerca premiats treballaran per trobar respostes i oferir un abordatge integral de la salut mental.
Recerca
(04/11/2022)

Lʼany 2021, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es va dedicar a la salut mental, per sensibilitzar la ciutadania sobre uns trastorns amb molts estigmes, i va recaptar 12,1 milions dʼeuros. Ara, amb aquests fons sʼimpulsaran 36 projectes de recerca, liderats per 81 equips dʼinvestigadors. Lʼacte de lliurament dels guardons va tenir lloc el dijous 3 de novembre a les instal·lacions de TV3. Hi van participar Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Patronat de la Fundació La Marató, i Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató.

Amb els diners recaptats gràcies a aquesta iniciativa solidària, es crearan noves eines de prevenció i diagnòstic de les malalties mentals i es dissenyaran tractaments més eficients, amb lʼobjectiu que els pacients i les seves famílies guanyin qualitat de vida.

Els 81 equips de recerca premiats treballaran per trobar respostes i oferir un abordatge integral de la salut mental.
Els 81 equips de recerca premiats treballaran per trobar respostes i oferir un abordatge integral de la salut mental.
Recerca
04/11/2022

Lʼany 2021, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es va dedicar a la salut mental, per sensibilitzar la ciutadania sobre uns trastorns amb molts estigmes, i va recaptar 12,1 milions dʼeuros. Ara, amb aquests fons sʼimpulsaran 36 projectes de recerca, liderats per 81 equips dʼinvestigadors. Lʼacte de lliurament dels guardons va tenir lloc el dijous 3 de novembre a les instal·lacions de TV3. Hi van participar Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Patronat de la Fundació La Marató, i Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató.

Amb els diners recaptats gràcies a aquesta iniciativa solidària, es crearan noves eines de prevenció i diagnòstic de les malalties mentals i es dissenyaran tractaments més eficients, amb lʼobjectiu que els pacients i les seves famílies guanyin qualitat de vida.

En total, optaven a aquests fons 150 projectes, que 111 científics dʼàmbit internacional especialitzats en salut mental van avaluar tenint en compte la qualitat, la metodologia i la rellevància. De gestionar aquesta avaluació seʼn va encarregar lʼAgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata

Com en edicions anteriors, La Marató impulsa projectes de recerca de la UB, en aquest cas dedicats a la lluita contra les malalties mentals.

 

Relació de projectes guardonats a La Marató de 2021 vinculats a la Universitat de Barcelona

 

«Estudi prospectiu dels biomarcadors i predictors clínics de lʼevolució a llarg termini i la resposta al tractament en el trastorn obsessivocompulsiu: la cohort Barcelona (B-OCDC)»

M. del Pino Alonso, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Hospital Universitari de Bellvitge; Carles Soriano, Facultat de Psicologia i Fundació Institut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL); María Luisa Lázaro, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; Natalia Rodríguez, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Finançament: 395.290,63 €

 

«Defectes de plasticitat homeostàtica en lʼautisme: aportacions de lʼestudi de mutacions humanes del gen CNTNAP2»

Xavier Altafaj, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; Ana Luisa Monteiro, Universitat de Coïmbra (Portugal)

Finançament: 299.625 €

 

«El suïcidi com a fenotip extrem per entendre el comportament suïcida: una aproximació des de la interacció del genoma amb lʼepigenoma»

Antoni Benabarre, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica; Bárbara Arias, Facultat de Biologia i Fundació Bosch i Gimpera; Thomas G. Schulze (Universitat Ludwig Maximilian de Munic

Finançament: 376.384,29 €

 

«Lʼestructura de la retina com a biomarcador potencial en els trastorns de lʼesquizofrènia»

Miquel Bernardo, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Finançament: 46.312,50 €

 

«Estimulació cerebral profunda per a pacients amb esquizofrènia resistent al tractament: un estudi prospectiu multicèntric»

Miquel Bioque, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica; Salvador Sarró, Fundació per a la Recerca i Docència María Angustias Giménez (FIDMAG)

Finançament: 297.296,25 €

 

«Característiques clíniques, cognitives, epigenètiques i de neuroimatge de nens i adolescents fills de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar: creació dʼun model predictiu de psicopatologia i funcionament a deu anys»

Josefina Castro, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Finançament: 197.803,75 €

 

«Estimulació cerebral no invasiva a domicili per tractar la depressió resistent al tractament: viabilitat, eficàcia i biomarcadors de la resposta al tractament»

David Bartrés-Faz, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Institut de Neurociències de la UB (UBNeuro) i Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer; Gabriele Cattaneo, Institut Guttmann Hospital de Neurorehabilitació i Fundació Institut Guttmann

Finançament: 298.850 €

 

«Noves dianes terapèutiques en la depressió: el paper de la percepció situacional»

David Gallardo, Facultat de Psicologia i Institut de Neurociències de la UB (UBNeuro); Marta Subirà, Fundació Parc Taulí; Miquel Domènech, Universitat Autònoma de Barcelona

Finançament: 399.787,50 €

 

«Millora del tractament de lʼanorèxia infantil mitjançant exposició al cos amb realitat virtual»

José Gutiérrez, Facultat de Psicologia

Finançament: 192.187,50 €

 

«Estudi de la vulnerabilitat al trastorn per consum de cocaïna després del consum dʼalcohol»

Bru Cormand, Facultat de Biologia, Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD); Rafael Maldonado, Universitat Pompeu Fabra; Maria Francina Fonseca, Fundació Institut Hospital del Mar dʼInvestigacions Mèdiques (IMIM)

Finançament: 399.997,50 €

 

«Estudi de la hipòtesi de lʼenvelliment accelerat en lʼesquizofrènia: anàlisi del rellotge epigenètic en edat avançada: Estudi ENCLOSE-Age (EpigeNetic CLOck in SchizophrEnia- inAged adults)»

Rafael Penadés, Facultat de Psicologia, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica; Bàrbara Segura, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Finançament: 137.447,31 €

 

«Impacte dels trastorns del neurodesenvolupament en el rendiment escolar: gens i ambient»

Mireia Pagerols, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu; Marta Ribasés, Fundació Hospital Universitari Vall dʼHebron - Institut de Recerca (VHIR)

Finançament: 292.265,63 €

 

«Disseny i anàlisi de lʼeficàcia dʼuna intervenció breu basada en una aplicació mòbil per lʼautolesió: mesures dʼautoinforme, momentànies i biològiques com a predictors del tractament»

Marina López, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; Daniel Vega, Fundació Sanitària dʼIgualada; Jordi Solé Casals, Fundació Universitària Balmes; Azucena García, Universitat Jaume I

Finançament: 398.526,25 €

 

«Desxifrant els correlats clínics, neurobiològics i genètics dels primers episodis de mania en el trastorn bipolar: projecte NOTION»

Eduard Vieta, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; Sergi Mas, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; María Mur, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLL) i Fundació Dr. Pifarré; Silvia Amoretti, Fundació Hospital Universitari Vall dʼHebron - Institut de Recerca (VHIR)

Finançament: 399.699,25 €

 

«Xarxes de coexpressió utilitzant DDR1 com a gen llavor en sang i en cervell en el trastorn bipolar. Identificació de nous biomarcadors»

Anabel Martínez, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; Elisabet Vilella, Fundació Institut dʼInvestigació Sanitària Pere Virgili; Regina Antoni, Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras; Guadalupe Rivero, Universitat del País Basc

Finançament: 399.606,25 €

 

Altres projectes relacionats amb lʼentorn investigador de la UB

 

«Tractament dʼintervenció i prevenció en intents de suïcidi: assaig controlat aleatoritzat»

M. Dolores Braquehais, Fundació Hospital Universitari Vall dʼHebron - Institut de Recerca (VHIR); Pol Bruguera, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Finançament: 204.600,01 €

 

«Determinants primerencs ambientals, psicosocials i genètics dels problemes neuroconductuals i emocionals (PNCEs) en els primers 4 anys de vida: lʼestudi ENGENE»

Mireia Gascon, Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal); Ester Camprodon, Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu

Finançament: 299.979,53 €

 

«Estudi Naturalístic dʼInteracció Gen-Exposoma en Trastorn Bipolar (BEGIN)»

Andrea Murru, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; Léa Maitre, Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

Finançament: 299.366,76 €

 

«Adaptació i implementació dʼuna intervenció psicoeducativa per a la prevenció de la depressió postpart i trastorns dʼansietat en mares primerenques»

Alba Roca, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica; Estel Gelabert, Universitat Autònoma de Barcelona

Finançament: 233.780 €

 

«Neurotransmissió glutamatèrgica i els seus correlats en estructura i funció cerebral durant la trajectòria de neurodesenvolupament que condueix a lʼesquizofrènia: de ratolins a humans»

Gisela Sugranyes, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); Jordi Llop, Centre de Recerca Cooperativa en Biomaterials (CIC biomaGUNE)

Finançament: 297.978,50 €

 

«Tractament precoç per a nens amb problemes de salut mental de base genètica a través dʼuna intervenció de parentalitat (The GAP): estudi pragmàtic controlat aleatoritzat»

Laia Villalta, Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu

Finançament: 168.231,25 €