La LERU amplia el nombre de membres

La LERU passarà de 21 a 23 membres.
La LERU passarà de 21 a 23 membres.
Institucional
(21/11/2016)

La Universitat de Copenhaguen i el Trinity College de Dublín seran nous membres de la Lliga d'Universitats de Recerca Europees (LERU) a partir de lʼ1 de gener de 2017, dʼacord amb la decisió que es va prendre a la darrera Assemblea de Rectors de la LERU que va tenir lloc els dies 18 i 19 de novembre a Heidelberg (Alemanya). Dʼaquesta manera, la LERU passarà de vint-i-un a vint-i-tres membres.

En la mateixa reunió, el rector de la Universitat dʼUtrecht, Bert van der Zwaan, va ser nomenat nou president de la LERU en substitució dʼAlain Beretz, que ha estat escollit recentment director general de Recerca i Innovació del Ministeri dʼEducació Superior i Recerca de França.

La LERU passarà de 21 a 23 membres.
La LERU passarà de 21 a 23 membres.
Institucional
21/11/2016

La Universitat de Copenhaguen i el Trinity College de Dublín seran nous membres de la Lliga d'Universitats de Recerca Europees (LERU) a partir de lʼ1 de gener de 2017, dʼacord amb la decisió que es va prendre a la darrera Assemblea de Rectors de la LERU que va tenir lloc els dies 18 i 19 de novembre a Heidelberg (Alemanya). Dʼaquesta manera, la LERU passarà de vint-i-un a vint-i-tres membres.

En la mateixa reunió, el rector de la Universitat dʼUtrecht, Bert van der Zwaan, va ser nomenat nou president de la LERU en substitució dʼAlain Beretz, que ha estat escollit recentment director general de Recerca i Innovació del Ministeri dʼEducació Superior i Recerca de França.

La LERU es va crear el 2002 com una associació de dotze universitats de recerca intensiva amb punts de vista en comú sobre educació superior i recerca. Actualment, com a defensora de la recerca intensiva a les universitats europees, tracta molts temes relacionats amb les polítiques europees de recerca, innovació i educació, com ara lʼespai europeu de recerca (ERA), lʼHoritzó 2020, els programes de ciència oberta, dʼinnovació oberta, lʼErasmus+, etc. Durant els últims quinze anys, la LERU ha esdevingut un interlocutor valuós per a la Comissió Europea i altres organismes de la UE en aquests àmbits.

Dins de la xarxa, les universitats membres es poden beneficiar de lʼintercanvi de bones pràctiques i lʼaprenentatge mutu. Formar-ne part també els permet influir en les agendes nacionals amb dades i experiències rellevants a escala europea. Els membres actuals de la LERU són: Universitat dʼAmsterdam, Universitat de Barcelona, Universitat de Cambridge, Universitat dʼEdimburg, Universitat Albert Ludwig de Friburg, Universitat de Ginebra, Universitat de Heidelberg, Universitat dʼHèlsinki, Universitat de Leiden, Universitat Catòlica de Lovaina, Imperial College de Londres, University College de Londres, Universitat de Lund, Universitat de Milà, Universitat Ludwig Maximilian de Munic, Universitat dʼOxford, Universitat de París 6 (Pierre i Marie Curie), Universitat de París 11 (París Sud), Universitat dʼEstrasburg, Universitat dʼUtrecht i Universitat de Zuric. 

La incorporació a la LERU, que només es pot fer per invitació, segueix una avaluació basada en una sèrie de criteris quantitatius i qualitatius, com ara el volum de recerca, lʼimpacte i el finançament, lʼeficàcia en la formació de doctorats, la quantitat de disciplines impartides o lʼexcel·lència acadèmica reconeguda per altres experts. 

Arran de la incorporació de la Universitat de Copenhaguen i el Trinity College de Dublín en aquesta tercera ampliació de membres, el professor Bert van der Zwaan, rector de la Universitat dʼUtrecht i president de la LERU, ha declarat: «LʼAssemblea de Rectors va considerar que una petita expansió augmentaria lʼimpacte de la Lliga, però alhora la LERU ha de seguir sent una petita xarxa dʼuniversitats de recerca intensiva en què les contribucions i els lligams personals són vitals per seguir amb el que fins ara ha estat la fórmula de lʼèxit».

Aquesta expansió és el resultat dʼun procés que ha durat un any, en què sʼha fet tant un estudi quantitatiu (dut a terme per CWTS a la Universitat de Leiden) com avaluacions qualitatives i consideracions estratègiques. El secretari general de la LERU, el professor Kurt Deketelaere, ha explicat: «Amb la incorporació dʼaquestes dues universitats excel·lents, guanyem noves perspectives de dos països on la LERU encara no hi tenia membres. Sens dubte, cadascuna és, al seu país, la universitat capdavantera en recerca. Amb elles millorarem la posició de la LERU i enriquirem la capacitat de contribuir a la recerca europea, la innovació i la política educativa. Tenim moltes ganes de començar a treballar amb elles».

Per la seva banda, el rector de la Universitat de Copenhaguen, Ralf Hemmingsen, ha remarcat: «La nostra Universitat té una llarga trajectòria en cooperació internacional. Esdevenir part de la LERU és un pas essencial per tenir més impacte a la Unió Europea. Amb la col·laboració i lʼintercanvi de coneixement amb altres universitats membres de la Lliga, podrem incrementar lʼimpacte de la nostra recerca i activitats educatives a Dinamarca i arreu del món».

Finalment, Patrick Prendergast, rector i president del Trinity College de Dublín, ha assenyalat: «Estem encantats dʼunir-nos a aquesta prestigiosa xarxa dʼuniversitats de recerca europea. Lʼassociació ens permetrà construir lligams encara més forts amb institucions que comparteixen la nostra visió i estar al capdavant per construir la política de recerca de la UE. Tot això beneficiarà tota la comunitat universitària».