La Gira Espanya contra la Pobresa Infantil en el Món reclama més implicació per part dels governs locals i més formació per als professionals

La Gira es fa per dissenyar conjuntament el Pla estratègic Espanya per la infància, destinat a reduir la pobresa infantil que hi ha al país.
La Gira es fa per dissenyar conjuntament el Pla estratègic Espanya per la infància, destinat a reduir la pobresa infantil que hi ha al país.
Institucional
(19/02/2016)

El dimecres 10 de febrer va tenir lloc al campus de Mundet de la Universitat de Barcelona la Gira Espanya contra la Pobresa Infantil en el Món, emmarcada en el Congrés Internacional i Interuniversitari contra la pobresa Infantil. Lʼobjectiu de la gira és poder recollir lʼopinió dels principals agents socials i acadèmics relacionats amb la infància per dissenyar conjuntament el Pla estratègic Espanya per la infància, destinat a reduir la pobresa infantil que hi ha al país, el segon de la Unió Europea amb més infants pobres.

La Gira es fa per dissenyar conjuntament el Pla estratègic Espanya per la infància, destinat a reduir la pobresa infantil que hi ha al país.
La Gira es fa per dissenyar conjuntament el Pla estratègic Espanya per la infància, destinat a reduir la pobresa infantil que hi ha al país.
Institucional
19/02/2016

El dimecres 10 de febrer va tenir lloc al campus de Mundet de la Universitat de Barcelona la Gira Espanya contra la Pobresa Infantil en el Món, emmarcada en el Congrés Internacional i Interuniversitari contra la pobresa Infantil. Lʼobjectiu de la gira és poder recollir lʼopinió dels principals agents socials i acadèmics relacionats amb la infància per dissenyar conjuntament el Pla estratègic Espanya per la infància, destinat a reduir la pobresa infantil que hi ha al país, el segon de la Unió Europea amb més infants pobres.

Els diferents experts que van participar en el congrés van demanar que es doni visibilitat als més de dos milions i mig dʼinfants que es troben en situació de pobresa a Espanya (segons dades dʼUNICEF) i van reclamar molta més implicació dels governs locals i més formació per als professionals. Així mateix, van demanar que els diferents professionals relacionats amb aquest àmbit treballin conjuntament i comparteixin la informació. En aquest sentit, el comissionat dʼEducació i Universitats de lʼAjuntament de Barcelona, Miquel Àngel Essomba, va destacar que «el consistori ha triplicat el nombre de beques menjador, cosa que ha disminuït lʼabsentisme escolar i, en aquest sentit, ajuda a preveure la desescolarització», i va posar en relleu que cal assegurar el benestar dels infants i adolescents en situació de risc, exclusió social i pobresa.

Carme Panchón, vicerectora  dʼAdministració i Organització i professora del Departament de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en lʼEducació, va recalcar que la pobresa en infants i nens va més enllà de tenir les necessitats bàsiques cobertes, perquè no poder accedir a activitats de lleure o extraescolars també és una forma de pobresa, com ho són la pobresa energètica o la tecnològica, així com la manca dʼatenció dʼaquests infants per part de la seva família. Per la seva banda, el vicedegà de la Facultat dʼEducació, Josep Alsina, va exigir un canvi profund i, parafrasejant Honoré Balzac, va recordar que «malgrat res canviï, si tu canvies, tot canvia», i per això, va dir, «és necessària la implicació de tots els agents socials implicats en temes dʼinfància i adolescència».

Més informació