La Fundació Bosch i Gimpera compleix 35 anys com a oficina de transferència de tecnologia de la UB

L'FBG connecta la Universitat i el món de l’empresa per tal de traslladar a la societat els resultats de la recerca.
L'FBG connecta la Universitat i el món de l’empresa per tal de traslladar a la societat els resultats de la recerca.
Institucional
(08/10/2018)

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) compleix enguany 35 anys com a oficina de transferència de tecnologia de la UB. Durant aquest temps, ha estat l'entitat que ha connectat la Universitat i el món de lʼempresa per tal de traslladar a la societat els resultats de la recerca. LʼFBG es va crear lʼany 1983 com a instrument de relació entre la Universitat i la societat, i des del 1996 actua com a oficina de transferència de resultats dʼinnovació (OTRI). Aquell primer any, lʼFBG va gestionar deu projectes dʼinnovació per un import de 480.000 euros. En acabar lʼexercici 2017, la Fundació havia gestionat 810 projectes per valor de 29,4 milions dʼeuros. Actualment, lʼFBG disposa de 124 patents per transferir, i durant el període 2015-2017 ha atorgat en llicència un total de 46 tecnologies.

Més informació en aquest enllaç.

L'FBG connecta la Universitat i el món de l’empresa per tal de traslladar a la societat els resultats de la recerca.
L'FBG connecta la Universitat i el món de l’empresa per tal de traslladar a la societat els resultats de la recerca.
Institucional
08/10/2018

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) compleix enguany 35 anys com a oficina de transferència de tecnologia de la UB. Durant aquest temps, ha estat l'entitat que ha connectat la Universitat i el món de lʼempresa per tal de traslladar a la societat els resultats de la recerca. LʼFBG es va crear lʼany 1983 com a instrument de relació entre la Universitat i la societat, i des del 1996 actua com a oficina de transferència de resultats dʼinnovació (OTRI). Aquell primer any, lʼFBG va gestionar deu projectes dʼinnovació per un import de 480.000 euros. En acabar lʼexercici 2017, la Fundació havia gestionat 810 projectes per valor de 29,4 milions dʼeuros. Actualment, lʼFBG disposa de 124 patents per transferir, i durant el període 2015-2017 ha atorgat en llicència un total de 46 tecnologies.

Més informació en aquest enllaç.