La Fundació Bosch i Gimpera atorga 100.000 euros per valoritzar quatre projectes de recerca de la UB

A la convocatòria d’aquest any s’hi van presentar un total de catorze projectes de recerca creats a la Universitat de Barcelona.
A la convocatòria d’aquest any s’hi van presentar un total de catorze projectes de recerca creats a la Universitat de Barcelona.
Recerca
(09/04/2018)

La Fundació Bosch i Gimpera ha atorgat 100.000 euros a quatre projectes de la UB en el marc dels ajuts Fons de Valorització (FVal) de la convocatòria Fons per a lʼImpuls de la Innovació (F2I). La finalitat és valoritzar projectes de la Universitat de Barcelona que tinguin un elevat potencial de transferència i dʼimpacte en la nostra societat. Els ajuts Fons de Valorització permetran dʼavançar en la maduració de les tecnologies seleccionades amb lʼobjectiu dʼacostar-les als requeriments del mercat i de permetreʼn la transferència mitjançant una llicència cap a una empresa existent o la creació dʼuna nova spin-off.

A la convocatòria d’aquest any s’hi van presentar un total de catorze projectes de recerca creats a la Universitat de Barcelona.
A la convocatòria d’aquest any s’hi van presentar un total de catorze projectes de recerca creats a la Universitat de Barcelona.
Recerca
09/04/2018

La Fundació Bosch i Gimpera ha atorgat 100.000 euros a quatre projectes de la UB en el marc dels ajuts Fons de Valorització (FVal) de la convocatòria Fons per a lʼImpuls de la Innovació (F2I). La finalitat és valoritzar projectes de la Universitat de Barcelona que tinguin un elevat potencial de transferència i dʼimpacte en la nostra societat. Els ajuts Fons de Valorització permetran dʼavançar en la maduració de les tecnologies seleccionades amb lʼobjectiu dʼacostar-les als requeriments del mercat i de permetreʼn la transferència mitjançant una llicència cap a una empresa existent o la creació dʼuna nova spin-off.

Els projectes guanyadors dʼaquesta primera edició han estat els següents: «Inhibidors de la dimerització del receptor dʼandrògens: fàrmacs first-in-class per al tractament del càncer de pròstata», de la Dra. Eva Estébanez Perpiñá, de la Facultat de Biologia; «Nova generació de SMDs per a circuits electrònics impresos», del Dr. Albert Cirera Hernández, de la Facultat de Física; «Un sistema de reconocimiento automático de comida para instalaciones de cátering», de la Dra. Petia Radeva, de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, i «Therapeutic and prophylactic effects of soluble epoxide hydrolase inhibitors (sEHI) in acute pancreatitis (AP) and in endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)-Inducd AP», del Dr. Santiago Vázquez Cruz, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació. Sʼhan atorgat

A la convocatòria dʼaquest any sʼhi van presentar un total de catorze projectes de recerca creats a la Universitat de Barcelona: cinc de la Facultat de Física, tres de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, tres de la Facultat de Biologia, un de la Facultat de Química, un de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i un de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
 
Aquesta és la segona edició del Fons per a lʼImpuls de la Innovació (F2I), una convocatòria dotada amb 124.000 euros que consta de dues modalitats: lʼajut Fons de Valorització (FVal), que atorga 100.000 euros a i lʼajut Mentor in Residence (MiR), que destina 24.000 euros a impulsar la creació i la maduració de noves spin-offs de la Universitat mitjançant la contractació dʼun mentor. Aquests ajuts tenen el suport de la Secretaria dʼUniversitats i Recerca del Departament dʼEmpresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).