La fruita i el cacau són la principal font de flavonoides en lʼalimentació dels infants a Espanya

 
 
Recerca
(20/07/2020)

Maria Izquierdo, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, i Raúl Zamora, investigador de lʼIDIBELL, han fet un estudi amb lʼobjectiu dʼidentificar quins aliments aporten una quantitat més gran de flavonoides antioxidants en la població infantil i adolescent espanyola. La conclusió principal ha estat que el cacau i la fruita són les fonts més importants de flavonoides en la dieta dʼinfants i adolescents.

Els flavonoides són polifenols dʼorigen vegetal amb propietats antioxidants i antiinflamatòries. Aquests compostos són beneficiosos per a la salut, especialment per als sistemes cognitiu, cardiovascular, immunològic i digestiu, ja que modulen factors de risc dʼalgunes malalties cròniques, com les neurodegeneratives o fins i tot el càncer.

Més informació

 

 
 
Recerca
20/07/2020

Maria Izquierdo, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, i Raúl Zamora, investigador de lʼIDIBELL, han fet un estudi amb lʼobjectiu dʼidentificar quins aliments aporten una quantitat més gran de flavonoides antioxidants en la població infantil i adolescent espanyola. La conclusió principal ha estat que el cacau i la fruita són les fonts més importants de flavonoides en la dieta dʼinfants i adolescents.

Els flavonoides són polifenols dʼorigen vegetal amb propietats antioxidants i antiinflamatòries. Aquests compostos són beneficiosos per a la salut, especialment per als sistemes cognitiu, cardiovascular, immunològic i digestiu, ja que modulen factors de risc dʼalgunes malalties cròniques, com les neurodegeneratives o fins i tot el càncer.

Més informació