La felicitat és objecte dʼestudi de les ciències socials en unes jornades a la UB

Les jornades interuniversitàries sobre Amor i Felicitat des de les Ciències Socials tenen lloc el dijous 7 i el divendres 8 de juny a la Facultat d’Economia i Empresa.
Les jornades interuniversitàries sobre Amor i Felicitat des de les Ciències Socials tenen lloc el dijous 7 i el divendres 8 de juny a la Facultat d’Economia i Empresa.
Recerca
(07/06/2018)

La felicitat ha esdevingut objecte de recerca, així com un producte subjecte a les dinàmiques de mercat i dʼintervenció social. Sʼha desenvolupat tot un sector productiu entorn de la felicitat: una nova indústria que produeix i comercialitza felicitat, i alhora apareixen noves ocupacions en aquest àmbit. A partir dʼaquestes premisses sʼorganitzen les jornades interuniversitàries sobre Amor i Felicitat des de les Ciències Socials, que tenen lloc el dijous 7 i el divendres 8 de juny a la Facultat dʼEconomia i Empresa.

Les jornades interuniversitàries sobre Amor i Felicitat des de les Ciències Socials tenen lloc el dijous 7 i el divendres 8 de juny a la Facultat d’Economia i Empresa.
Les jornades interuniversitàries sobre Amor i Felicitat des de les Ciències Socials tenen lloc el dijous 7 i el divendres 8 de juny a la Facultat d’Economia i Empresa.
Recerca
07/06/2018

La felicitat ha esdevingut objecte de recerca, així com un producte subjecte a les dinàmiques de mercat i dʼintervenció social. Sʼha desenvolupat tot un sector productiu entorn de la felicitat: una nova indústria que produeix i comercialitza felicitat, i alhora apareixen noves ocupacions en aquest àmbit. A partir dʼaquestes premisses sʼorganitzen les jornades interuniversitàries sobre Amor i Felicitat des de les Ciències Socials, que tenen lloc el dijous 7 i el divendres 8 de juny a la Facultat dʼEconomia i Empresa.

Les jornades estan organitzades en el marc del projecte de recerca INNOHAPPY - La indústria de la felicitat, dirigit pels investigadors de la UB José Antonio Rodríguez i Alberto Martín. Hi haurà ponències sobre temes com les diferents formes i serveis dʼavui dia per trobar parella; lʼestudi de casos dʼamor intercultural; qüestions sobre la gestació per substitució; la major importància dels diners a lʼhora dʼassolir la felicitat en els països occidentals en comparació amb altres indrets; les dones qualificades que per amor emigren i perden possibilitats laborals; o el coaching per trobar la felicitat.

També es presentarà la base de dades sobre la indústria de la felicitat que sʼestà elaborant a la Universitat de Barcelona per part dʼinvestigadors del grup de recerca Estudis de Poder i Privilegi, en el marc del projecte INNOHAPPY - La indústria de la felicitat. De moment, la base de dades recull més de mil productes a Internet que ofereixen felicitat, des de pàgines web amb consells per ser feliç, productes que presenten la felicitat com a valor afegit a serveis per dur la felicitat dins les organitzacions empresarials.

Aquestes són les segones jornades interuniversitàries sobre el tema després que lʼany passat tingués lloc una primera edició a la URV.