La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut inclou formació en diversitat de gènere en el grau de Medicina

Pepita Giménez Bonafé, professora del Departament de Ciències Fisiològiques (Campus de Bellvitge) i coordinadora de la nova assignatura.
Pepita Giménez Bonafé, professora del Departament de Ciències Fisiològiques (Campus de Bellvitge) i coordinadora de la nova assignatura.
Acadèmic
(25/01/2021)

Durant el segon quadrimestre del curs 2020-2021, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona oferirà, per primera vegada, lʼoptativa Formació en Diversitat de Gènere: les Persones Trans, dins del grau de Medicina. Lʼassignatura, que de moment sʼhaurà dʼimpartir en línia a causa de les condicions imposades per la pandèmia, ha estat dissenyada per Pepita Giménez Bonafé, professora del Departament de Ciències Fisiològiques (Campus de Bellvitge), i abordarà la diversitat de gènere en lʼentorn sanitari.

Pepita Giménez Bonafé, professora del Departament de Ciències Fisiològiques (Campus de Bellvitge) i coordinadora de la nova assignatura.
Pepita Giménez Bonafé, professora del Departament de Ciències Fisiològiques (Campus de Bellvitge) i coordinadora de la nova assignatura.
Acadèmic
25/01/2021

Durant el segon quadrimestre del curs 2020-2021, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona oferirà, per primera vegada, lʼoptativa Formació en Diversitat de Gènere: les Persones Trans, dins del grau de Medicina. Lʼassignatura, que de moment sʼhaurà dʼimpartir en línia a causa de les condicions imposades per la pandèmia, ha estat dissenyada per Pepita Giménez Bonafé, professora del Departament de Ciències Fisiològiques (Campus de Bellvitge), i abordarà la diversitat de gènere en lʼentorn sanitari.

Giménez Bonafé és precursora en la creació dʼoferta formativa pionera i innovadora en àmbits específics del coneixement. Nʼés un exemple la introducció de lʼassignatura de Lactància Materna, que també sʼofereix al grau de Medicina. Ni aquesta matèria ni lʼoptativa sobre diversitat de gènere sʼhavien abordat abans des de la docència per proposar-les als estudiants de Medicina i Ciències de la Salut.

Amb 2 crèdits ECTS, la nova assignatura és pionera a lʼEstat espanyol. Tal com explica Giménez Bonafé, «per primera vegada, una assignatura sʼendinsa en la diversitat de gènere per formar els futurs professionals sanitaris amb una visió biopsicosocial que els permeti donar lʼatenció correcta a les persones que no sʼidentifiquen amb el gènere que seʼls va assignar en néixer i que requereixen algun servei de salut».

Lʼobjectiu principal dʼaquesta optativa és formar el futur personal sanitari en la realitat de la diversitat de gènere existent avui dia, per tal de poder oferir una atenció adequada a les necessitats sanitàries de les persones trans. «Aquesta realitat trans —puntualitza Giménez Bonafé— inclou persones transgènere, transsexuals, no binàries, fluides i transvestides, entre dʼaltres: un ampli col·lectiu de persones que requereixen una atenció especialitzada i que lamentablement avui els centres sanitaris no estan oferint, ja sigui per desconeixement dʼaquestes realitats o per falta de formació del personal sanitari».

Aquesta nova assignatura vol donar a conèixer una visió actual de les persones trans des del punt de vista legal, psicològic, fisiològic, mèdic i social, i evitar o reduir situacions de transfòbia o discriminació en lʼentorn sanitari.

Al llarg del curs, lʼalumnat podrà gaudir de classes magistrals i intervencions dʼentitats estatals en lʼàmbit trans, com ara membres del servei Trànsit, del Servei Català de la Salut, o de les associacions Generem, EnFemme o Chrysallis, aquesta última dedicada a lʼacompanyament dels menors trans. També participaran en lʼassignatura referents de lʼentorn trans, com Sofía Bengoetxea o Judith Juanhuix, les quals, a més de compartir les seves experiències personals, aportaran un ampli coneixement que ajudarà lʼalumnat a conèixer la situació actual de la diversitat de gènere en lʼàmbit sanitari.