La Facultat dʼEconomia i Empresa distingeix el professorat més ben valorat pels estudiants

La Facultat distingirà concretament els docents més ben valorats segons les enquestes d'opinió de l'alumnat de grau que fa la UB cada curs.
La Facultat distingirà concretament els docents més ben valorats segons les enquestes d'opinió de l'alumnat de grau que fa la UB cada curs.
Acadèmic
(25/10/2018)

Els actes de graduació dʼenguany de les titulacions de la Facultat dʼEconomia i Empresa tindran una novetat: es lliuraran per primer cop distincions al professorat més ben valorat pels estudiants. Aquesta iniciativa del Deganat té «lʼobjectiu de contribuir a promoure la millora de la qualitat docent del centre i reconèixer la bona tasca docent del professorat».

La Facultat distingirà concretament els docents més ben valorats segons les enquestes d'opinió de l'alumnat de grau que fa la UB cada curs.
La Facultat distingirà concretament els docents més ben valorats segons les enquestes d'opinió de l'alumnat de grau que fa la UB cada curs.
Acadèmic
25/10/2018

Els actes de graduació dʼenguany de les titulacions de la Facultat dʼEconomia i Empresa tindran una novetat: es lliuraran per primer cop distincions al professorat més ben valorat pels estudiants. Aquesta iniciativa del Deganat té «lʼobjectiu de contribuir a promoure la millora de la qualitat docent del centre i reconèixer la bona tasca docent del professorat».

La Facultat distingirà concretament els docents més ben valorats segons les enquestes d'opinió de l'alumnat de grau que fa la UB cada curs. En tots els casos, els docents guardonats han obtingut una qualificació mitjana de 9 o més punts en els quatre ítems de lʼenquesta dʼopinió: satisfacció general amb el docent, clima de comunicació i relació amb els estudiants, transmissió amb claredat dels continguts i compliment adequat de les tasques com a docent (pla docent, programa de l'assignatura, assistència, lliurament de qualificacions, etc.). També sʼha tingut en compte que lʼenquesta lʼhagin respost més del 35 % dels matriculats, i que el nombre global de persones matriculades a lʼassignatura sigui rellevant.

Les primeres graduacions seran les dʼEmpresa Internacional i les dels grups del programa Empresa-Universitat-Societat (EUS), que tindran lloc aquest dijous, dia 25. En aquest cas, les professores més ben valorades han estat M. Teresa Mármol, Marta Panadés i Patricia García-Durán.

A continuació, se celebrarà la graduació dʼADE, el 7 de novembre, en la qual es distingiran els professors Pilar Aparicio i Joan Bellavista, i el 8 de novembre es faran les del grau dʼEconomia, Sociologia i Estadística, en què els docents més ben valorats són M. Àngels Pons, Esther Vayà, Sandra Escapa, David Casassas i Manuela Alcañiz.

En totes les cerimònies de graduació també es farà un reconeixement als estudiants amb més bons expedients acadèmics, amb una nota mitjana superior a 8.