La descoberta de Barcelona a través del seu paviment, en un seminari internacional sobre lʼespai públic

En el marc del seminari es presentarà el llibre <i>Barcelona a ras de suelo</i>.
En el marc del seminari es presentarà el llibre Barcelona a ras de suelo.
Cultura
(12/01/2018)

Del 15 al 17 de gener, a la Biblioteca del Bon Pastor (c. de lʼEstadella, 64, Barcelona), tindrà lloc el seminari «Espai públic: reptes i oportunitats», organitzat pel Centre de Recerca POLIS de la Facultat de Belles Arts, que dirigeix el professor Antoni Remesar. En el marc del seminari, el dilluns 15, a les 18.30 h, es presentarà el llibre Barcelona a ras de suelo (Edicions de la UB, 2017), de Danae Esparza, un estudi molt complet sobre lʼevolució del paviment urbà i el seu impacte en el paisatge, que aporta novetats historiogràfiques rellevants i tracta la problemàtica de la sostenibilitat mediambiental.

En el marc del seminari es presentarà el llibre <i>Barcelona a ras de suelo</i>.
En el marc del seminari es presentarà el llibre Barcelona a ras de suelo.
Cultura
12/01/2018

Del 15 al 17 de gener, a la Biblioteca del Bon Pastor (c. de lʼEstadella, 64, Barcelona), tindrà lloc el seminari «Espai públic: reptes i oportunitats», organitzat pel Centre de Recerca POLIS de la Facultat de Belles Arts, que dirigeix el professor Antoni Remesar. En el marc del seminari, el dilluns 15, a les 18.30 h, es presentarà el llibre Barcelona a ras de suelo (Edicions de la UB, 2017), de Danae Esparza, un estudi molt complet sobre lʼevolució del paviment urbà i el seu impacte en el paisatge, que aporta novetats historiogràfiques rellevants i tracta la problemàtica de la sostenibilitat mediambiental.

Diversos especialistes internacionals, representants de lʼAdministració local de Barcelona i de lʼAssociació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor participaran en aquest seminari, que vol remarcar la importància de lʼespai públic en la construcció democràtica i participativa de la ciutadania. Les jornades s'han organitzat a partir de tres eixos: l'anàlisi del valor de servei de l'espai públic, l'anàlisi de la importància del disseny del pla del sòl i les visites a determinats espais de la ciutat per particularitzar els punts anteriors.

Dins el programa dʼactivitats, el dilluns 15 de gener, a les 18.30 h, es presentarà el llibre Barcelona a ras de suelo, de Danae Esparza. Participaran en la presentació Rosa Vives, directora del Departament dʼArts i Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts; Enric Pericas, director d'Elements Urbans i de Paisatge de l'empresa Escofet; lʼarquitecte Jordi Henrich; els professors de la Universitat de Lisboa João Pedro Costa i Cristina Cavaco; el professor emèrit de la Facultat de Geografia i Història Horacio Capel, i lʼautora. Posteriorment tindrà lloc un debat amb els assistents.

El volum, profusament il·lustrat, analitza el paviment de Barcelona, sobre el qual sʼha escrit un bon nombre de tractats tècnics, però que ha estat molt poc estudiat en lʼàmbit acadèmic, tot i que és un element fonamental en la construcció de lʼespai públic i que sovint constitueix una expressió dʼorgull ciutadà.

Barcelona a ras de suelo sʼobre amb una síntesi històrica del procés de pavimentació de les ciutats, en la qual sʼassenyalen els moments crucials dʼaquesta operació, tant des del punt de vista de la salubritat i dels aspectes tècnics i constructius com pel que fa a la funció estètica. Els capítols següents se centren en la ciutat de Barcelona, en el període que va des de mitjan segle XIX fins als darrers ajuntaments democràtics. Sʼhi estudien els materials (del talòs de fusta al panot; del macadam al ciment pòrtland, impulsor dʼuna indústria a lʼàrea de Barcelona i posteriorment responsable de la introducció de nous mètodes constructius i de nous paviments) i les formes (disposició, disseny, composició i gestió) que van determinar la concreció del sòl pavimentat. Aquesta part constitueix una veritable història de Barcelona vista des dʼuna altra perspectiva, arran de terra, i combina documentació sobre factors tècnics, de gestió urbana (ordenances), de criteris compositius (projecte urbà) i, fins i tot, ambientals (explotació de les pedreres de Montjuïc o nous materials més sostenibles).

A banda de tractar els aspectes directament vinculats al paviment, aquests capítols evidencien una cultura del disseny urbà que sʼha transmès de generació en generació entre els arquitectes municipals: des de Francesc Daniel Molina i Casamajó fins a Ildefons Cerdà, que tanta importància va donar a la pavimentació de les «vies», estructura vertebradora de la nova ciutat de la mobilitat. Lʼautora assenyala que el salt qualitatiu en la pavimentació de Barcelona té molt a veure amb les operacions de la Comissió de lʼEixample, encarregada del desenvolupament del Pla Cerdà de reforma i eixample de Barcelona, i en gran mesura responsable de la implantació del panot com a element bàsic, repetitiu i extens en la pavimentació de la ciutat. El llibre aporta una novetat historiogràfica mundial: la primera pavimentació en «calçada portuguesa» que es va realitzar fora de les fronteres de Portugal es va fer a Barcelona.

 

Barcelona a ras de suelo forma part de la col·lecció Comunicació Activa, que aplega llibres sobre la cultura de la comunicació, la imatge i la ciutat, en el sentit més ampli de lʼexpressió, orientada a incitar les pràctiques professionals, el debat i la reflexió. Dʼentre els seus títols, destaquem: La imagen de la ciudad, de Pedro Brandȃo; Puntos de encuentro en la iconosfera, dʼAntoni Mercader i Rafael Suárez, Public space and memory, a cura de Núria Ricart, i The art of urban design in urban regeneration, a cura dʼAntoni Remesar.

Danae Esparza (Barcelona, 1982), doctora en Espai Públic i Regeneració Urbana per la Universitat de Barcelona, és investigadora del Centre de Recerca POLIS de la UB i del Grup de Recerca Elisava. Ha publicat diversos articles sobre lʼimpacte de la pavimentació urbana en la imatge de les ciutats, especialment de Barcelona i Lisboa. Actualment és professora de lʼEscola Elisava.