La Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior es consolida i celebrarà la quarta edició a la Universitat Mohammed V de Rabat

El secretari general de l’AARU, Sultan Abu-Orabi, la secretària general de l’EUA, Lesley Wilson, i el rector Dídac Ramírez, en l'acte de cloenda de l'AECHE.
El secretari general de l’AARU, Sultan Abu-Orabi, la secretària general de l’EUA, Lesley Wilson, i el rector Dídac Ramírez, en l'acte de cloenda de l'AECHE.
Institucional
(27/05/2016)

La tercera edició de la Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), que sʼha clausurat avui, ha significat la consolidació del diàleg entre països àrabs i europeus en educació superior, a més dʼestendreʼl a altres regions amb les quals també es comparteixen problemàtiques comunes, com és el cas dʼIberoamèrica. En la cloenda de lʼAECHE sʼha anunciat que la quarta edició de la cimera tindrà lloc lʼabril del 2017 a la Universitat Mohammed V de Rabat, al Marroc, i sʼhi analitzarà especialment la cooperació en la recerca en àrees estratègiques.

El secretari general de l’AARU, Sultan Abu-Orabi, la secretària general de l’EUA, Lesley Wilson, i el rector Dídac Ramírez, en l'acte de cloenda de l'AECHE.
El secretari general de l’AARU, Sultan Abu-Orabi, la secretària general de l’EUA, Lesley Wilson, i el rector Dídac Ramírez, en l'acte de cloenda de l'AECHE.
Institucional
27/05/2016

La tercera edició de la Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), que sʼha clausurat avui, ha significat la consolidació del diàleg entre països àrabs i europeus en educació superior, a més dʼestendreʼl a altres regions amb les quals també es comparteixen problemàtiques comunes, com és el cas dʼIberoamèrica. En la cloenda de lʼAECHE sʼha anunciat que la quarta edició de la cimera tindrà lloc lʼabril del 2017 a la Universitat Mohammed V de Rabat, al Marroc, i sʼhi analitzarà especialment la cooperació en la recerca en àrees estratègiques.

Amb 200 assistents, aquesta edició sʼha centrat en el tema de la missió social de les universitats, incloent-hi la integració dels refugiats o la resolució de conflictes. Altres qüestions que també s'han tractat han estat la identificació i implementació dels instruments de finançament per a unes estratègies dʼinternacionalització efectives; quines habilitats haurien dʼadquirir els estudiants universitaris per afrontar els nous reptes provocats per les transformacions i les crisis que estan afectant les dues regions —Europa i els països àrabs—, i com contribueixen les universitats al desenvolupament social i a la formació de ciutadans.

Així mateix, una de les sessions s'ha dedicat a tractar les perspectives en el diàleg sobre educació superior entre la Unió Europea i el món àrab. Igualment, va haver-hi un espai per presentar exemples de bones pràctiques de cooperació entre universitats àrabs i europees, així com per promoure les relacions bilaterals entre les diferents universitats que participen en la trobada i signar acords de col·laboració.

L'AECHE és una acció conjunta de lʼAARU i lʼEUA promoguda per la Universitat de Barcelona, que nʼacull la Secretaria permanent. Es tracta dʼuna associació per fomentar el diàleg, lʼentesa mútua, lʼintercanvi de coneixement i una major cooperació entre les universitats àrabs i les europees. La primera conferència de lʼAECHE va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, lʼany 2013, i la segona, a Amman (Jordània), el 2014.