La CHARM-EU sʼadhereix al Manifest de la Comunitat dʼUniversitats Europees

 
 
Institucional
(14/07/2022)

Lʼaliança CHARM-EU dona suport al Manifest de la Comunitat dʼUniversitats Europees (EUC) sobre el futur de lʼeducació superior a Europa. El manifest és una declaració pública que estableix una agenda dʼaccions per promoure una visió comuna de la universitat del futur, de la manera com configurarà Europa i del paper de les aliances universitàries europees.

 

 
 
Institucional
14/07/2022

Lʼaliança CHARM-EU dona suport al Manifest de la Comunitat dʼUniversitats Europees (EUC) sobre el futur de lʼeducació superior a Europa. El manifest és una declaració pública que estableix una agenda dʼaccions per promoure una visió comuna de la universitat del futur, de la manera com configurarà Europa i del paper de les aliances universitàries europees.

 

A propòsit de la signatura del manifest, Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, institució coordinadora de la CHARM-EU, ha dit: «Esperem que el manifest contribueixi a construir una universitat sostenible, diversa i inclusiva, i ajudi així a definir el futur dʼEuropa».

Més informació