La catedràtica Nicole Mahy, nova acadèmica numerària de la Reial Acadèmia Europea de Doctors

Nicole Mahy, catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i membre de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Nicole Mahy, catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i membre de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Recerca
(31/03/2017)

Nicole Mahy, catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i membre de lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, ha ingressat com a acadèmica numerària a la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) en un acte celebrat aquest mes de març. Durant la cerimònia, Nicole Mahy va impartir el discurs titulat «La vida és una llarga oxidació», que va ser respost pel també acadèmic Rafael Blesa, expert en malalties neurodegeneratives.

Nicole Mahy, catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i membre de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Nicole Mahy, catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i membre de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Recerca
31/03/2017

Nicole Mahy, catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i membre de lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, ha ingressat com a acadèmica numerària a la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) en un acte celebrat aquest mes de març. Durant la cerimònia, Nicole Mahy va impartir el discurs titulat «La vida és una llarga oxidació», que va ser respost pel també acadèmic Rafael Blesa, expert en malalties neurodegeneratives.

«La lluita contra les malalties neurodegeneratives necessita un coneixement profund del procés dʼoxigenació tissular», va destacar la Dra. Mahy, que va recordar durant el seu parlament lʼimpacte que té el procés de formació de radicals lliures sobre la fisiologia cel·lular i el desenvolupament dʼalgunes malalties.

La Dra. Mahy té un destacada trajectòria com a investigadora en el camp de la fisiopatologia de diverses malalties neurodegeneratives (Alzheimer, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica, etc.). Membre del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), dirigeix en lʼactualitat el Grup de Recerca de Neuroquímica de la UB i de lʼIDIBAPS, un equip investigador que estudia els mecanismes moleculars i cel·lulars dʼadaptació al dany cerebral i als processos neurodegeneratius. A més, Nicole Mahy ha participat en la creació del primer Banc de Teixits Neurològics de Catalunya i és sòcia fundadora i assessora científica de dues empreses biotecnològiques —Neurotec Pharma SL i Medivet Pharma SL—, creades a partir de patents generades pel seu grup de recerca. En reconeixement als seus mèrits, Mahy ha estat distingida pel Govern de la República Francesa amb la medalla del Cavaller de l'Orde Nacional del Mèrit (1988) i la de l'Orde de les Palmes Acadèmiques (2002), entre altres distincions.