LʼACUP presenta lʼinforme ʻIndicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanesʼ

 
 
Recerca
(22/12/2020)

LʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP) ha presentat avui a la Universitat de Barcelona lʼinforme Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, un compendi de les activitats que han dut a terme les universitats públiques catalanes entre els anys 2014 i 2018 en lʼàmbit de la recerca i la innovació. Lʼacte sʼha retransmès en línia.

 
 
Recerca
22/12/2020

LʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP) ha presentat avui a la Universitat de Barcelona lʼinforme Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, un compendi de les activitats que han dut a terme les universitats públiques catalanes entre els anys 2014 i 2018 en lʼàmbit de la recerca i la innovació. Lʼacte sʼha retransmès en línia.

Lʼinforme mostra lʼexcel·lent nivell de la recerca universitària a Catalunya en el context europeu i global, que és equivalent a països europeus de referència, i tot i això, malgrat lʼinfrafinançament que ha rebut la recerca universitària en els darrers anys, que pot posar en perill, com ja sʼha indicat en informes anteriors, la posició actual.

Catalunya continua mantenint una situació destacada en el context europeu i espanyol, tant des de la perspectiva del Programa marc Horitzó 2020 com pel que fa a les convocatòries del Consell Europeu de Recerca (ERC). Així ho demostren les dades, que també indiquen lʼimportant paper de les universitats públiques catalanes en lʼàmbit de la captació de recursos, tant estatals com internacionals. Les universitats són, en definitiva, un actor rellevant i garanteixen la bona posició de Catalunya en lʼactivitat de recerca i innovació (R+I).

En aquesta ocasió, lʼinforme incorpora informació nova sobre les tesis doctorals defensades (mencions internacionals i doctorats industrials), així com paràmetres respecte a lʼaportació del sector privat al finançament de la recerca i indicadors de gènere addicionals. A més, el monogràfic està dedicat al desenvolupament professional a les diferents universitats en el marc de lʼEstratègia de recursos humans per a personal investigador (HRS4R). En aquest sentit, totes les universitats catalanes han traçat plans dʼacció pluriennals per implementar aquestes estratègies, i han obtingut el reconeixement de la Comissió Europea en forma del segell de qualitat HR Excellence in Research, que identifica les universitats que generen i promouen uns entorns de treball que estimulen la recerca.


Més informació