Josep Samitier, nou director de lʼlnstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Josep Samitier.
Josep Samitier.
Acadèmic
(07/05/2013)

Josep Samitier va ser nomenat nou director de lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) en la reunió del Patronat dʼaquesta entitat que va tenir lloc ahir dilluns, 6 de maig. Dʼun total de nou candidats que optaven al càrrec, seʼn van seleccionar tres per a la consideració del Patronat.

Poc després del nomenament, Samitier va declarar que mantindria la «continuïtat dels objectius principals de lʼIBEC». Així mateix, va afegir: «Reexaminaré i renovaré la nostra direcció per incorporar-hi noves idees dirigides a afrontar els reptes actuals. Fet que requerirà una sòlida cooperació de tota la comunitat de lʼIBEC».

Josep Samitier, catedràtic dʼElectrònica de la Facultat de Física de la UB i actualment codirector de l'IBEC, és també el director executiu del campus dʼexcel·lència internacional HUBc, que agrupa trenta entitats, públiques i privades, de lʼàrea metropolitana de Barcelona, vinculades a la salut.

Ha dedicat la seva carrera professional a la recerca, la docència i la gestió universitària. En recerca, la seva especialitat és la nanotecnologia per a aplicacions biomèdiques. Sobre aquest tema ha publicat més de tres-cents articles en revistes internacionals, ha dirigit vint-i-dues tesis doctorals i és coautor de quatre patents en explotació. També ha impulsat el desenvolupament de les nanotecnologies aplicades a la medicina i va engegar la Plataforma de Nanotecnologia del Parc Científic de Barcelona (PCB). Coordinador de la Plataforma Espanyola de Nanomedicina, és també el representant espanyol de diversos comitès internacionals sobre nanotecnologia aplicada a la salut.

El professor Samitier actualment coordina el màster dʼEnginyeria Biomèdica de la UB i la UPC i és docent en diversos graus i màsters. Així mateix, ha estat l'impulsor del nou grau d'Enginyeria Biomèdica de la UB, a més d'haver participat com a avaluador i expert en metodologia dʼavaluació de la qualitat universitària en diferents comissions.

Com a gestor universitari, ha estat director del Departament dʼElectrònica, vicerector de Política Internacional, vicerector dʼInnovació i rector en funcions de la UB, i també sotsdirector del PCB. Samitier va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona lʼany 2003 en la categoria dʼinnovació tecnològica.

 

 

Josep Samitier.
Josep Samitier.
Acadèmic
07/05/2013

Josep Samitier va ser nomenat nou director de lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) en la reunió del Patronat dʼaquesta entitat que va tenir lloc ahir dilluns, 6 de maig. Dʼun total de nou candidats que optaven al càrrec, seʼn van seleccionar tres per a la consideració del Patronat.

Poc després del nomenament, Samitier va declarar que mantindria la «continuïtat dels objectius principals de lʼIBEC». Així mateix, va afegir: «Reexaminaré i renovaré la nostra direcció per incorporar-hi noves idees dirigides a afrontar els reptes actuals. Fet que requerirà una sòlida cooperació de tota la comunitat de lʼIBEC».

Josep Samitier, catedràtic dʼElectrònica de la Facultat de Física de la UB i actualment codirector de l'IBEC, és també el director executiu del campus dʼexcel·lència internacional HUBc, que agrupa trenta entitats, públiques i privades, de lʼàrea metropolitana de Barcelona, vinculades a la salut.

Ha dedicat la seva carrera professional a la recerca, la docència i la gestió universitària. En recerca, la seva especialitat és la nanotecnologia per a aplicacions biomèdiques. Sobre aquest tema ha publicat més de tres-cents articles en revistes internacionals, ha dirigit vint-i-dues tesis doctorals i és coautor de quatre patents en explotació. També ha impulsat el desenvolupament de les nanotecnologies aplicades a la medicina i va engegar la Plataforma de Nanotecnologia del Parc Científic de Barcelona (PCB). Coordinador de la Plataforma Espanyola de Nanomedicina, és també el representant espanyol de diversos comitès internacionals sobre nanotecnologia aplicada a la salut.

El professor Samitier actualment coordina el màster dʼEnginyeria Biomèdica de la UB i la UPC i és docent en diversos graus i màsters. Així mateix, ha estat l'impulsor del nou grau d'Enginyeria Biomèdica de la UB, a més d'haver participat com a avaluador i expert en metodologia dʼavaluació de la qualitat universitària en diferents comissions.

Com a gestor universitari, ha estat director del Departament dʼElectrònica, vicerector de Política Internacional, vicerector dʼInnovació i rector en funcions de la UB, i també sotsdirector del PCB. Samitier va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona lʼany 2003 en la categoria dʼinnovació tecnològica.