Jornades sobre sostenibilitat i biodiversitat: sumar esforços per millorar el futur del planeta

La iniciativa vol reforçar el compromís de la UB per complir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i la nova estratègia de creixement del Pacte Verd Europeu (European Green Deal).
La iniciativa vol reforçar el compromís de la UB per complir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i la nova estratègia de creixement del Pacte Verd Europeu (European Green Deal).
Institucional
(18/03/2021)

Representants de més dʼun centenar dʼequips investigadors de diferents facultats de la Universitat de Barcelona es reuneixen els dies 18 i 19 de març en unes jornades sobre sostenibilitat i biodiversitat. Lʼobjectiu de la trobada, que es farà en línia, és potenciar el desenvolupament dʼun futur centre institucional que integri els grups de recerca de la UB que treballen en aquestes àrees.

La iniciativa vol reforçar el compromís de la UB per complir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i la nova estratègia de creixement del Pacte Verd Europeu (European Green Deal).
La iniciativa vol reforçar el compromís de la UB per complir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i la nova estratègia de creixement del Pacte Verd Europeu (European Green Deal).
Institucional
18/03/2021

Representants de més dʼun centenar dʼequips investigadors de diferents facultats de la Universitat de Barcelona es reuneixen els dies 18 i 19 de març en unes jornades sobre sostenibilitat i biodiversitat. Lʼobjectiu de la trobada, que es farà en línia, és potenciar el desenvolupament dʼun futur centre institucional que integri els grups de recerca de la UB que treballen en aquestes àrees.

Aquesta iniciativa institucional, que vol ser un motor en lʼàmbit de la sostenibilitat i la preservació de la natura, neix de la preocupació sorgida en el món acadèmic davant la urgència de les crisis actuals —climàtica, sanitària, econòmica, etc.— i la necessitat de reformar les estructures del coneixement per donar respostes més ràpides i efectives als nous reptes del segle XXI.

En la proposta, promoguda pel Deganat de la Facultat de Biologia, també hi participen els equips deganals de les facultats de Belles Arts, Ciències de la Terra, Dret, Economia i Empresa, Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, Física i Química. Els objectius que vol assolir la iniciativa reforcen el compromís de la UB per complir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i la nova estratègia de creixement del Pacte Verd Europeu (European Green Deal), Així mateix, estan en línia amb el paper de lideratge de la Universitat de Barcelona a lʼaliança europea CHARM-EU.

Un futur més sostenible per al planeta

Les jornades són el punt de partida dʼun projecte que vol integrar el gran potencial de recerca, docència, transferència i divulgació del coneixement que impulsen els equips de la UB ubicats al Campus de la Diagonal Portal del Coneixement, i així posicionar-se com un pol de referència a escala internacional. La iniciativa institucional vol potenciar programes sinèrgics de recerca, docència, transferència i projecció dels coneixements amb la finalitat dʼaportar solucions científiques, socials i tecnològiques integradores de caràcter essencial i urgent per garantir un futur més sostenible.

«És necessari emprendre accions decidides per accelerar la transició ecològica, energètica, econòmica i reorientar els sistemes dʼeducació i comunicació amb la societat», explica la catedràtica Rosina Gironès, degana de la Facultat de Biologia. «La nostra proposta vol potenciar la creació dʼun institut o centre de recerca transversal —obert a altres equips de la UB i dʼaltres institucions— integrat per equips investigadors que treballen per la sostenibilitat i la preservació de la natura», afegeix.

Transició energètica, canvi climàtic, riscos naturals, gestió dels recursos naturals, noves tecnologies de millora ambiental i producció alimentària sostenible són alguns dels deu reptes de futur que sʼabordaran en el programa de les jornades. «En aquest fòrum, podrem conèixer les aproximacions actuals i futures en alguns dels reptes més prioritaris per a la sostenibilitat i la preservació de la natura», detalla Rosina Gironès.

«Les sessions científiques permetran identificar complementarietats i integrar equips des dels àmbits de la biologia, la física, la química, la geologia, lʼeconomia, el dret, la farmàcia, les matemàtiques, la informàtica, i fins i tot lʼart. Volem crear equips més multidisciplinaris i una estructura més eficient per afrontar de manera global els reptes que tenim com a societat», conclou la degana.