Jornada i campanya de prevenció del càncer de la cavitat oral al campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Del 27 al 30 d’octubre, es farà una campanya de diagnòstic precoç del càncer oral amb la col·laboració de la Facultat d’Odontologia de la UB.
Del 27 al 30 d’octubre, es farà una campanya de diagnòstic precoç del càncer oral amb la col·laboració de la Facultat d’Odontologia de la UB.
Recerca
(30/10/2014)

El càncer escatós de la cavitat oral, o càncer de boca, és la cinquena neoplàsia més freqüent en els homes ―prop de 800 nous casos anuals a Catalunya― i una malaltia dʼincidència menor però ascendent en les dones ―214 nous casos anuals― a causa de la incorporació més tardana de les dones al consum de tabac i alcohol, dos factors de risc estretament relacionats amb la malaltia. Una de les seves localitzacions, el càncer de llengua, també està augmentant entre els més joves de quaranta anys sense factors de risc, amb una possible relació amb el virus del papil·loma humà. Tot i que la supervivència dels malalts sʼha incrementat, un 10 % dʼafectats exfumadors o bevedors desenvolupen altres càncers primaris, i més de la meitat dels càncers orals ja han fet metàstasi quan són detectats (sovint als ganglis limfàtics cervicals).

Del 27 al 30 d’octubre, es farà una campanya de diagnòstic precoç del càncer oral amb la col·laboració de la Facultat d’Odontologia de la UB.
Del 27 al 30 d’octubre, es farà una campanya de diagnòstic precoç del càncer oral amb la col·laboració de la Facultat d’Odontologia de la UB.
Recerca
30/10/2014

El càncer escatós de la cavitat oral, o càncer de boca, és la cinquena neoplàsia més freqüent en els homes ―prop de 800 nous casos anuals a Catalunya― i una malaltia dʼincidència menor però ascendent en les dones ―214 nous casos anuals― a causa de la incorporació més tardana de les dones al consum de tabac i alcohol, dos factors de risc estretament relacionats amb la malaltia. Una de les seves localitzacions, el càncer de llengua, també està augmentant entre els més joves de quaranta anys sense factors de risc, amb una possible relació amb el virus del papil·loma humà. Tot i que la supervivència dels malalts sʼha incrementat, un 10 % dʼafectats exfumadors o bevedors desenvolupen altres càncers primaris, i més de la meitat dels càncers orals ja han fet metàstasi quan són detectats (sovint als ganglis limfàtics cervicals).

Aquest divendres, 31 dʼoctubre, la Unitat Funcional de Cap i Coll de lʼHospital Universitari de Bellvitge (HUB) i lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO), en col·laboració amb el màster dʼOdontologia en Pacients Oncològics i Immunocompromesos de la Facultat dʼOdontologia - Hospital Odontològic Universitari de la UB, organitzarà una jornada dedicada a aquesta neoplàsia al campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, que és un dels pols principals del campus dʼexcel·lència internacional centrat en salut HUBc. Lʼacte tindrà lloc a la sala dʼactes de lʼHUB i el presentaran el Dr. Miquel Viñas, delegat del rector com a responsable del campus de Ciències de la Salut de Bellvitge; la Dra. Sílvia Sánchez, degana de la Facultat dʼOdontologia de la UB; la Dra. Candela Calle, directora general de lʼICO; el Dr. Armand Arilla, director general de la Fundació Josep Finestres; el Dr. Carlos Bartolomé, director mèdic de lʼHUB, i el Dr. Jordi Trelis, director assistencial de lʼICO-lʼHospitalet.

El programa inclou tota la tasca multidisciplinària que es duu a terme al campus de Bellvitge en epidemiologia, estudis bàsics, prevenció, tractament i seguiment del càncer oral, i fa un èmfasi especial en el diagnòstic precoç i, quan aquest no és possible, en la rehabilitació i cura de les complicacions dels tractaments radicals que alteren la qualitat de vida dels pacients. Així mateix, i donada la importància del diagnòstic precoç de les lesions premalignes i dels càncers en estadis incipients, durant tota la setmana del 27 al 30 dʼoctubre, es farà una campanya de diagnòstic precoç del càncer oral amb la col·laboració de la Facultat dʼOdontologia de la UB.

El Dr. Antoni Marí, professor de Ciències Clíniques de la UB i cap del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral de lʼHUB, destaca, com a director de la jornada, que en els darrers anys, «avenços com la reconstrucció amb cirurgia planificada virtualment, la tècnica del gangli sentinella, o els progressos en rehabilitació i prevenció de seqüeles han permès millorar la qualitat de vida dels pacients». El tractament del càncer de boca és principalment quirúrgic, complementat amb radioteràpia i quimioteràpia en els tumors més grans. Si bé en tumors petits la supervivència és del 90 %, amb els més grans no arriba al 50 %. Per aquest motiu, el Dr. Marí destaca la importància de detectar-los en estadis inicials: «Existeixen lesions bucals precanceroses, com les taques blanques (leucoplàsies) i les úlceres malignes, que no es detecten a temps perquè no són doloroses i encara no existeix prou consciència, ni entre la població ni entre els mateixos metges, de revisions que permetrien detectar-les».

El paper dels odontòlegs és cabdal tant en lʼàmbit de la prevenció com en determinats aspectes del tractament i del seguiment de complicacions i seqüeles. Segons explica el Dr. Marí, «una bona assistència dental és imprescindible tant per preparar la cirurgia com per prevenir efectes tòxics de la radioteràpia i la quimioteràpia a les dents o a la mandíbula que poden arribar a derivar en necrosi». Més en general, Marí subratlla la importància de tots els aspectes rehabilitadors en una malaltia que, a més de la gravetat, «també implica un gran impacte psicosocial, pel fet que pot afectar elements tan importants com ara lʼaspecte físic de la cara, la deglució o la parla».

Més informació