Jordi Torra, nou director de lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya

 
 
Recerca
(26/10/2015)

Jordi Torra, catedràtic dʼAstronomia i Astrofísica de la Universitat de Barcelona, és el nou director de lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya (IEEC), un dels centres participats per la Universitat de Barcelona. Des d'aquest càrrec, que ocupa des del mes de juliol, Torra es planteja com a objectius primordials potenciar les capacitats dels grups de recerca que componen lʼIEEC i afavorir encara més les sinergies ja existents entre ells, així com donar més visibilitat a lʼIEEC com a referent de les Ciències Astronòmiques i de lʼEspai dins i fora de Catalunya.

 
 
Recerca
26/10/2015

Jordi Torra, catedràtic dʼAstronomia i Astrofísica de la Universitat de Barcelona, és el nou director de lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya (IEEC), un dels centres participats per la Universitat de Barcelona. Des d'aquest càrrec, que ocupa des del mes de juliol, Torra es planteja com a objectius primordials potenciar les capacitats dels grups de recerca que componen lʼIEEC i afavorir encara més les sinergies ja existents entre ells, així com donar més visibilitat a lʼIEEC com a referent de les Ciències Astronòmiques i de lʼEspai dins i fora de Catalunya.

 

Jordi Torra es va doctorar en Física a la Universitat de Barcelona lʼany 1984; és catedràtic del Departament dʼAstronomia i Meteorologia i membre de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB), un dels centres de recerca que formen part de lʼIEEC. Ha estat investigador principal de diversos projectes de recerca i ha publicat més dʼun centenar dʼarticles científics. A més, actualment dirigeix el grup espanyol que participa en la missió Gaia de lʼAgència Espacial Europea. Jordi Torra ha estat també gestor de lʼÀrea dʼAstronomia i Astrofísica del Pla nacional de recerca, membre del Consell de l'Observatori Europeu del Sud (ESO) i forma part del Comitè Europeu de Ciències de l'Espai.

Amb aquest nomenament, Jordi Torra substitueix Jordi Isern, professor dʼinvestigació del CSIC i actual director de lʼICE-CSIC, que havia estat al capdavant de lʼIEEC des de la seva fundació lʼany 1996.