Jordi Bosch, nou vicegerent de Projectes Estratègics

Jordi Bosch.
Jordi Bosch.
Institucional
(27/09/2022)

El rector, Joan Guàrdia, dʼacord amb la gerent, Glòria Matalí, ha nomenat Jordi Bosch com a nou vicegerent de Projectes Estratègics de la Universitat de Barcelona. Tindrà com a funcions principals la direcció dels projectes estratègics de la UB i de les entitats del Grup UB, a banda de la coordinació de les relacions de la gerència amb les entitats institucionals.

Jordi Bosch.
Jordi Bosch.
Institucional
27/09/2022

El rector, Joan Guàrdia, dʼacord amb la gerent, Glòria Matalí, ha nomenat Jordi Bosch com a nou vicegerent de Projectes Estratègics de la Universitat de Barcelona. Tindrà com a funcions principals la direcció dels projectes estratègics de la UB i de les entitats del Grup UB, a banda de la coordinació de les relacions de la gerència amb les entitats institucionals.

La incorporació de Jordi Bosch en la nova vicegerència reforça la visió estratègica a mitjà i llarg termini, lʼaposta de lʼequip de govern de la UB pels projectes estructurals, la capacitat dʼinterlocució institucional i la promoció de dinàmiques cooperatives. Aquestes actuacions són fonamentals per desenvolupar una acció de govern i de gestió amb èxit en un moment de transformacions i canvis de paradigma, des dels models de desenvolupament científic i dʼinnovació, passant pel sistema dʼuniversitats i recerca català, i fins al projecte de ciutat a Barcelona.

Des de lʼany 2006, Jordi Bosch ha estat director de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs i gerent del Consorci del Campus Diagonal-Besòs, encapçalats per la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta de projectes estratègics, tant per al sistema universitari com per a la regeneració del territori on es troba, que es duen a terme en col·laboració amb diversos àmbits i nivells institucionals.