Joan Mateo, nomenat secretari de Polítiques Educatives del Departament dʼEnsenyament de la Generalitat

Joan Mateo.
Joan Mateo.
Institucional
(29/01/2013)

Joan Mateo, catedràtic de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en Educació de la UB, ha estat nomenat secretari de Polítiques Educatives del Departament dʼEnsenyament a proposta de la consellera Irene Rigau. Entre les responsabilitats del Dr. Mateo en aquest càrrec destaquen la dʼimpulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques educatives del Departament, elaborar les propostes i línies dʼactuació en matèria dʼordenació i innovació del sistema educatiu, exercir la direcció de la Inspecció dʼEducació, impulsar el coneixement i lʼús de les diferents llengües en el sistema educatiu de Catalunya, i donar suport a projectes de renovació pedagògica i promoure la innovació curricular i la difusió de bones pràctiques educatives.

Joan Mateo.
Joan Mateo.
Institucional
29/01/2013

Joan Mateo, catedràtic de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en Educació de la UB, ha estat nomenat secretari de Polítiques Educatives del Departament dʼEnsenyament a proposta de la consellera Irene Rigau. Entre les responsabilitats del Dr. Mateo en aquest càrrec destaquen la dʼimpulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques educatives del Departament, elaborar les propostes i línies dʼactuació en matèria dʼordenació i innovació del sistema educatiu, exercir la direcció de la Inspecció dʼEducació, impulsar el coneixement i lʼús de les diferents llengües en el sistema educatiu de Catalunya, i donar suport a projectes de renovació pedagògica i promoure la innovació curricular i la difusió de bones pràctiques educatives.

 

Així mateix, sʼencarregarà dʼestablir els criteris per col·laborar amb lʼadministració local i amb altres administracions en matèria dʼeducació; fixar les directrius per coordinar les actuacions del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Superior dʼAvaluació del Sistema Educatiu i del Consell Català de Formació Professional; coordinar lʼoferta educativa de cada curs escolar i gestionar i controlar els processos dʼadmissió de lʼalumnat en els centres sufragats amb fons públics, així com promoure lʼús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els projectes educatius com a instrument dʼinclusió digital, recurs per a lʼaprenentatge i agent dʼinnovació educativa.
 
El Dr. Mateo també tindrà com a objectiu coordinar la participació en projectes internacionals i en els projectes i actuacions en matèria de continguts i de serveis digitals i telemàtics orientats a la docència, lʼaprenentatge, lʼavaluació i el desenvolupament de la competència digital de lʼalumnat i del professorat; coordinar i executar les competències del Departament en relació amb lʼatorgament de beques i ajuts a lʼestudi; coordinar els aspectes referents al transport i als menjadors escolars i altres serveis a lʼalumnat de naturalesa anàloga; coordinar i executar les competències del Departament en relació amb lʼexpedició dels títols acadèmics no universitaris i el seu registre; autoritzar les actuacions de la Secretaria que generin despesa, i resoldre sobre els reconeixements dels nivells de català segons els estudis reglats cursats a lʼensenyament no universitari de Catalunya.

 
El nou secretari de Polítiques Educatives és llicenciat en Filosofia i Ciències de lʼEducació, en Psicologia i doctor en Pedagogia per la UB. La relació de Joan Mateo amb el món de lʼeducació és extensa. Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia entre els anys 2004 i 2009, cap del Departament de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en Educació (1993-1999), director de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UB (1999-2004) i director del Gabinet dʼAvaluació i Innovació Universitària de la UB (2004-2009).
 
Mateo també ha estat membre del Consell Escolar i del Consell Superior dʼAvaluació de Catalunya. Destaca en el seu extens currículum les nombroses publicacions en què ha participat. Ha dirigit quinze tesis doctorals i és autor de més de cinquanta articles i de deu llibres, la majoria dels quals dedicats a la metodologia de la recerca i al mesurament i lʼavaluació educativa, entre els quals destaquen Medición y evaluación educativa (2008), Evaluación de competencias en A. Bolivar “Competencias Básicas” (2010) i La nueva naturaleza del aprendizaje y la evaluación en el contexto del desarrollo competencial. Retos europeos en la educación del siglo XXI (2011).