Joan Guàrdia: «El rigor i la ciència han de ser la resposta davant escenaris de foscor»

Notícia | Institucional
(27/06/2023)
El Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona s’ha reunit avui al Paranimf de l’Edifici Històric en una sessió que, per primer cop, ha incorporat un dispositiu audiovisual amb pantalles de gran format per tal de dinamitzar i millorar el seguiment de les intervencions. En el seu informe, el rector, Joan Guàrdia, ha fet esment de l’escenari social i polític actual: «Existeix el risc que ens portin a realitats molt fosques; el rigor i la ciència han de ser la resposta davant aquests escenaris de foscor», ha afirmat.
Notícia | Institucional
27/06/2023
El Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona s’ha reunit avui al Paranimf de l’Edifici Històric en una sessió que, per primer cop, ha incorporat un dispositiu audiovisual amb pantalles de gran format per tal de dinamitzar i millorar el seguiment de les intervencions. En el seu informe, el rector, Joan Guàrdia, ha fet esment de l’escenari social i polític actual: «Existeix el risc que ens portin a realitats molt fosques; el rigor i la ciència han de ser la resposta davant aquests escenaris de foscor», ha afirmat.
Així mateix, el rector ha defensat «el coneixement davant de l’arbitrarietat» i ha posat en relleu els valors universitaris. «Com a universitaris, tenim una responsabilitat», ha recordat.

Guàrdia ha començat el seu informe amb els elements més destacats del darrer semestre, com ara les nombroses novetats legislatives en l’àmbit universitari. També ha qualificat de positives les millores de finançament fruit d’un acord amb la Generalitat, si bé ha assenyalat que caldria un finançament menys finalista que permetés a la Universitat fer unes polítiques més alineades amb els seus objectius. Així mateix, el rector ha volgut destacar la tasca feta per la UB en tant que universitat líder «que defineix un marc de treball cooperatiu amb altres universitats del sistema».

Espai únic de recerca i transferència

En el capítol relatiu al personal, Guàrdia ha destacat l’increment de professorat associat i les millores de sou per a aquest col·lectiu, així com el procés d’estabilització del personal d’administració i serveis. També ha esmentat, pel que fa a l’àmbit organitzatiu, la creació d’un espai únic de recerca i transferència, amb què el personal investigador, «sigui quin sigui el projecte de recerca, tindrà una única finestreta per rebre atenció, de manera que augmenti l’eficàcia».

Quant a l’alumnat, ha anunciat que a finals d’any començarà a posar-se en marxa la Student Smart Zone i ha remarcat el paper del Col·legi Major Penyafort-Montserrat com a seu de referència per a les activitats estudiantils.

Pel que fa al professorat, el rector ha fet valer la tasca docent i ha destacat que cal revalorar-la. En aquest sentit, ha explicatla tasca per definir el model docent de la UB i ha defensat un Pla de dedicació acadèmica més senzill i àgil. També ha recordat els avenços en els processos de digitalització i en polítiques de qualitat, i ha destacat l’augment de les activitats culturals de la institució en el marc del 150è aniversari de l’Edifici Històric. Igualment, ha fet esment de la xifra de 1.400 docents acreditats en llengua catalana i de la tasca fonamental en el Pla d’igualtat i en els protocols per fer front a tot tipus d’assetjament.

Pel que fa al Grup UB, Guàrdia ha destacat el bon funcionament de les clíniques universitàries i la fita d’haver assolit una situació finalment estable per al Parc Científic de Barcelona. «El Grup UB està en línia amb les polítiques de la Universitat», ha afirmat. Així mateix, ha explicat que es posaran en marxa diversos HUB que facilitaran estructures de recerca amb plantejaments transversals.
​​​​​​​
La inversió més gran en infraestructures

Entre els reptes de futur que té la Universitat, el rector ha destacat la valoració de l’aplicació del teletreball i la consecució d’una millor conciliació per al personal de la institució. També ha marcat com a tasca per als propers mesos l’aplicació de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) i l’inici dels treballs per a un nou estatut de la UB.

D’altra banda, Guàrdia ha emfasitzat que la UB es troba «davant la inversió més gran en infraestructures de la seva història». En aquest sentit, ha destacat el projecte MIES, mitjançant el qual la UB posa en marxa un projecte estratègic per impulsar la recerca i el talent en l’àmbit de les matemàtiques, la informàtica, l’economia i la salut. Igualment, ha remarcat la proposta d’ampliació de l’Hospital Clínic i el «canvi radical que pot viure el sud de Barcelona». Així mateix, el rector ha esmentat el treball conjunt amb altres universitats de la ciutat, com ara l’aliança Barcelona Knowledge Area, que ha de permetre «generar estratègies conjuntes».

Durant el torn obert de paraules s’han tractat altres temes que també afecten la comunitat UB, com ara la incentivació de la participació del Consell de l’Alumnat en les qüestions estratègiques de la política de la UB, la problemàtica de l’elevada despesa en el manteniment diari de les infraestructures de les facultats, la implementació del Pla d’igualtat i dels protocols antiassetjament, i la recent problemàtica de les pràctiques remunerades dels estudiants.

Així mateix, durant aquesta sessió del Claustre s’han aprovat canvis en el Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, per adaptar-lo a la nova Llei orgànica del sistema universitari.

 

Galeria multimèdia