Joan Elias és elegit rector de la Universitat de Barcelona

Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Institucional
(01/12/2016)

Joan Elias, catedràtic de Matemàtiques, és el nou rector de la Universitat de Barcelona, després d'haver obtingut el 53,07 % del vot ponderat en la segona volta de les eleccions al Rectorat que ha tingut lloc avui, 1 de desembre. Lʼaltre candidat, Màrius Rubiralta, catedràtic de Química Orgànica, ha obtingut el 46,93 % del vot ponderat. Joan Elias estarà al capdavant del govern de la Universitat durant un mandat de quatre anys.

Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Joan Elias ha estat elegit rector de la Universitat de Barcelona en la segona volta de les eleccions al Rectorat.
Institucional
01/12/2016

Joan Elias, catedràtic de Matemàtiques, és el nou rector de la Universitat de Barcelona, després d'haver obtingut el 53,07 % del vot ponderat en la segona volta de les eleccions al Rectorat que ha tingut lloc avui, 1 de desembre. Lʼaltre candidat, Màrius Rubiralta, catedràtic de Química Orgànica, ha obtingut el 46,93 % del vot ponderat. Joan Elias estarà al capdavant del govern de la Universitat durant un mandat de quatre anys.

Les eleccions, que han convocat a les urnes 62.998 persones dels diferents col·lectius universitaris, sʼhan desenvolupat sense cap incident remarcable. Al final del dia havien votat 8.671 electors, que correspon al 13,76 % del total (participació inferior a la primera volta, que va ser del 16,10 %). Dʼaquests, 8.327 vots han estat per als candidats, 195 han estat en blanc i 149 han estat vots nuls.

És la quarta vegada, dʼacord amb la legislació vigent, que la comunitat universitària elegeix el rector mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. El vot és ponderat per col·lectius, segons els percentatges fixats en lʼEstatut de la Universitat de Barcelona. Així, el professorat doctor amb vinculació permanent (format per 2.009 persones) computa el 51 % del total; lʼaltre personal docent i investigador (4.074 persones), el 9 %; lʼalumnat (54.645 persones), el 30 %, i el personal dʼadministració i serveis (2.270 persones), el 10 %.

El nou rector

Joan Elias García (Barcelona, 1956) és catedràtic de Matemàtiques. Durant la seva vida acadèmica ha compaginat la docència, la recerca en àlgebra commutativa i la gestió. Ha estat cap dʼestudis i degà de la Facultat de Matemàtiques, vicerector de la Universitat de Barcelona i secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya. Així mateix, ha estat investigador principal de diversos projectes de recerca, xarxes nacionals i accions integrades en diversos països.