Investigadors del SERP fan lʼestudi més complet sobre cavalls prehistòrics a la península Ibèrica

Una de les restes analitzades.
Una de les restes analitzades.
Recerca
(26/09/2019)

Investigadors del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP) de la UB, conjuntament amb el CSIC, el laboratori Géosciences Montpellier (CNRS i Universitat de Montpeller) i el 608 Farm And Equine Veterinary Surgeons de Warwickshire (Regne Unit), han publicat lʼestudi més complet sobre restes de cavalls prehistòrics a la península Ibèrica. Concretament, han estudiat restes que pertanyien a uns 46 cavalls de lʼedat del ferro, entre els segles VIII i VI aC, al jaciment de Can Roqueta (Sabadell). Els resultats sʼhan publicat al Journal of Archaeological Science Reports.

Una de les restes analitzades.
Una de les restes analitzades.
Recerca
26/09/2019

Investigadors del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP) de la UB, conjuntament amb el CSIC, el laboratori Géosciences Montpellier (CNRS i Universitat de Montpeller) i el 608 Farm And Equine Veterinary Surgeons de Warwickshire (Regne Unit), han publicat lʼestudi més complet sobre restes de cavalls prehistòrics a la península Ibèrica. Concretament, han estudiat restes que pertanyien a uns 46 cavalls de lʼedat del ferro, entre els segles VIII i VI aC, al jaciment de Can Roqueta (Sabadell). Els resultats sʼhan publicat al Journal of Archaeological Science Reports.

La recerca mostra la importància dels cavalls en lʼeconomia i lʼesfera ritual de les societats peninsulars en lʼèpoca estudiada. El jaciment presenta nombroses restes de cavalls, sovint en foses excavades a prop dels seus hàbitats. Les restes dels equins estan constituïdes per parts destacades, com els cranis, o disposades en connexions esquelètiques parcials (extremitats) o fins i tot formant lʼanimal complet.

La recerca ha consistit en un estudi osteomorfològic de les restes que ha permès detectar diferències entre els animals estudiats: hi ha des de cavalls dʼuna alçada al voltant dʼun metre fins a dʼaltres al voltant dʼ1,40 m. Els ossos trobats també indiquen que els animals es feien servir per muntar-los i per transportar mercaderies. A més, sʼha dut a terme per primer cop a la península Ibèrica una anàlisi dʼisòtops dʼestronci aplicada a cavalls. La relació isotòpica 87Sr/86Sr sʼutilitza per determinar lʼalimentació i lʼàrea geogràfica de cria dels cavalls, ja que lʼestronci sʼincorpora a lʼesmalt dental mitjançant la ingesta dels vegetals i lʼaigua de lʼentorn, i lʼindicador varia segons la composició geològica de cada zona. Dʼaquesta manera, la signatura isotòpica obtinguda de lʼesmalt dental permet saber que els cavalls de Can Roqueta tenien una procedència diversa: alguns havien estat criats al mateix jaciment o als voltants, mentre que altres espècimens són forans. Les anàlisis, encara en curs, intentaran concretar millor aquestes zones de criança.

«Aquesta diversitat de procedència dels animals obre noves vies dʼestudi sobre la mobilitat de les comunitats humanes del nord-est peninsular i sobre els contactes amb comunitats del Mediterrani occidental i de lʼinterior del territori, més enllà del registre material tradicional, gairebé sempre fonamentat en les ceràmiques i els metalls», expliquen els investigadors de la UB Silvia Albizuri i Francisco Javier López Cachero.

La recerca sʼha dut a terme dins el SERP-UB, grup dirigit pel catedràtic Josep Maria Fullola, i en concret en el context del projecte «Famílies, veïns i forasters a la prehistòria recent del prelitoral català», finançat pel Ministeri dʼEconomia i Competitivitat i coliderat per Albizuri i López Cachero.

Referència de lʼarticle: S. Albizuri, S.Valenzuela-Lamas, D. Bosch, M. Fernández, F. J. López-Cachero. «Equid use and provision during the Early Iron Age in Can Roqueta (NE Iberian Peninsula). Zooarchaeological study and first strontium isotope result (87Sr/86Sr)». Journal of Archaeological Science Reports, agost del 2019. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101907