Investigadors de la Universitat de Barcelona reben el Premi Jorge Heller a la millor publicació científica de la revista ʻJournal of Controlled Releaseʼ

D'esquerra a dreta, Miren Ettcheto, Amanda Cano i Elena Sánchez (primera fila), i Antoni Camins, Carme Auladell, Marta Espina, Maria Luisa García i Jaume Folch (segona fila).
D'esquerra a dreta, Miren Ettcheto, Amanda Cano i Elena Sánchez (primera fila), i Antoni Camins, Carme Auladell, Marta Espina, Maria Luisa García i Jaume Folch (segona fila).
Recerca
(06/03/2020)

Un article sobre les aplicacions de la nanotecnologia en el tractament de processos neurodegeneratius com la malaltia dʼAlzheimer, publicat la revista Journal of Controlled Release amb participació dʼexperts de la UB, ha estat distingit amb el Premi Jorge Heller al millor treball publicat el 2019 en aquesta revista científica. El guardó, de periodicitat anual, lʼatorga la Controlled Release Society (CRS), la societat científica capdavantera a escala mundial en lʼàmbit dʼestudi de la nanomedicina i lʼalliberament controlat de fàrmacs, i té el patrocini de la prestigiosa editorial Elsevier.

D'esquerra a dreta, Miren Ettcheto, Amanda Cano i Elena Sánchez (primera fila), i Antoni Camins, Carme Auladell, Marta Espina, Maria Luisa García i Jaume Folch (segona fila).
D'esquerra a dreta, Miren Ettcheto, Amanda Cano i Elena Sánchez (primera fila), i Antoni Camins, Carme Auladell, Marta Espina, Maria Luisa García i Jaume Folch (segona fila).
Recerca
06/03/2020

Un article sobre les aplicacions de la nanotecnologia en el tractament de processos neurodegeneratius com la malaltia dʼAlzheimer, publicat la revista Journal of Controlled Release amb participació dʼexperts de la UB, ha estat distingit amb el Premi Jorge Heller al millor treball publicat el 2019 en aquesta revista científica. El guardó, de periodicitat anual, lʼatorga la Controlled Release Society (CRS), la societat científica capdavantera a escala mundial en lʼàmbit dʼestudi de la nanomedicina i lʼalliberament controlat de fàrmacs, i té el patrocini de la prestigiosa editorial Elsevier.


Aquesta distinció, que es lliurarà en la trobada anual de la CRS el juny vinent als Estats Units, és un reconeixement internacional a la innovació i la recerca d'alta qualitat que es duu a terme al nostre país en lʼàmbit de la neurofarmacologia i de la nanomedicina.

 

En el treball premiat hi participen experts de la UB dirigits pels investigadors María Luisa García, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de lʼInstitut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB); Antoni Camins, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació,  lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro) i el Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), i Carme Auladell, de la Facultat de Biologia.

 

Aquest estudi sʼha dut a terme en col·laboració amb els experts Jaume Folch, de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, Eliana Souto (Universitat de Coïmbra, Portugal)  i Patric Turowski, University College de Londres, Regne Unit).Nanotecnologia per lluitar contra les patologies neurodegeneratives

Publicat el març del 2019, lʼarticle premiat és una aproximació de la nanotecnologia en lʼàmbit terapèutic i se centra en el desenvolupament dʼuna nova forma farmacèutica basada en nanopartícules polimèriques biodegradables per a l'encapsulació del polifenol majoritari del te verd (lʼepigalocatequina-3-galat, EGCG). En lʼarticle, els investigadors van avaluar els efectes beneficiosos del fàrmac encapsulat en aquestes esferes nanoscòpiques —que dirigeixen el fàrmac al lloc d'acció i l'alliberen lentament— en un model de ratolí doble transgènic de la malaltia d'Alzheimer.

Les conclusions revelen no només el potencial terapèutic d'aquesta molècula en la lluita contra aquesta malaltia neurodegenerativa, sinó també l'increment significatiu de les propietats farmacològiques aportades mitjançant el nanovehicle desenvolupat. A més, aquestes nanopartícules milloren la penetració del producte a través de la barrera hematoencefàlica i en redueixen la toxicitat.

El treball premiat per la Controlled Release Society (CRS) sʼemmarca dins una línia de recerca iniciada amb publicacions científiques prèvies dels equips investigadors que constaten lʼeficàcia de les nanopartícules com una estratègia terapèutica per millorar lʼeficiència dels tractaments convencionals en la lluita contra les malalties neurodegeneratives.


Article de referència:

Cano, A.; Ettcheto, M.;  Chang, J.; Barroso, E.; Espina, M.; Kühne B. A.; Barenys, M.; Auladell C.; Folch,  J.; Souto E. B.; Camins, A.; Turowski, P.; García. M. L. «Dual-drug loaded nanoparticles of Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) / Ascorbic acid enhance therapeutic efficacy of EGCG in a APPswe/PS1dE9 Alzheimerʼs disease mice model» . Journal of Controlled Release, 301:62-75 (2019). Doi: 10.1016/j.jconrel.2019.03.010