Investigadors de la Universitat de Barcelona i el CRAI participen en l'exposició «T'estimo? Una història de l'amor i el matrimoni»

Cartell de l'exposició.
Cartell de l'exposició.
Cultura
(07/01/2016)

Francesc Xavier Roigé, degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i professor dʼAntropologia Social, és el comissari de lʼexposició «Tʼestimo? Una història de lʼamor i el matrimoni», que es pot veure al Museu dʼHistòria de Catalunya (MHC) fins al 22 de maig. La mostra fa un recorregut pels conceptes dʼamor i matrimoni i les diferents maneres dʼestimar al llarg del temps.

Cartell de l'exposició.
Cartell de l'exposició.
Cultura
07/01/2016

Francesc Xavier Roigé, degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i professor dʼAntropologia Social, és el comissari de lʼexposició «Tʼestimo? Una història de lʼamor i el matrimoni», que es pot veure al Museu dʼHistòria de Catalunya (MHC) fins al 22 de maig. La mostra fa un recorregut pels conceptes dʼamor i matrimoni i les diferents maneres dʼestimar al llarg del temps.

Amb motiu dʼaquesta exposició, el CRAI Biblioteca de Dret i el CRAI Biblioteca de Medicina han cedit tres obres del seu fons. Es tracta, concretament, dels llibres del segle XVI Andreae Vallensis vulgò Del Vaulx ... Paratitla juris canonici: sive Decretalium D. Gregorii papae IX, summaria ac methodica explicatio i R. Patris Thomae Sanchez... De sancto matrimonii sacramento disputationum, a més lʼobra de mitjan segle XIX Higiene del matrimonio o El libro de los casados, en el cual se dan las reglas e instrucciones necesarias para conservar la salud de los esposos, asegurar la paz conyugal y educar bien a la familia. Igualment, han participat en la mostra el professor dʼAntropologia Social de la UB Fabien van Geert i Rosa Frasquet, becària de la Facultat de Geografia i Història.


Lʼexposició mostra les característiques principals de lʼamor i el matrimoni en cada moment de la història. Es desenvolupa en els àmbits següents: Lʼamor clàssic, que explica els comportaments amorosos i sexuals en el món grec i romà; Lʼamor cristià, que mostra la transformació de la parella amb la institució del matrimoni com a sagrament; Cantar lʼestimada: lʼamor cortès, que exposa la idealització de lʼamor creada per poetes i trobadors; Lʼamor a pagès, que reflecteix els aspectes econòmics que regien la celebració del matrimoni en lʼàmbit rural; Lʼamor romàntic, que suposa una revolució en unir amor i matrimoni, i Amors dʼavui, amors plurals, que mostra les múltiples formes que pot adoptar lʼamor i la parella a partir de la revolució sexual.


Per acabar, lʼexposició inclou nou històries dʼamor paradigmàtiques —sis de reals i tres de literàries— que simbolitzen en si mateixes diferents aspectes de lʼamor al llarg de la història.