Investigadors de la UB visiten lʼIES La Ribera en el marc del projecte Magnet

L'equip de la Universitat, acompanyat per la directora en funcions de La Ribera, a la dreta.
L'equip de la Universitat, acompanyat per la directora en funcions de La Ribera, a la dreta.
Acadèmic
(29/11/2018)

Dissabte passat un centenar de persones van visitar lʼIES La Ribera per conèixer de primera mà el treball que sʼestà fent en aquest institut de Montcada i Reixac, en cooperació amb la Universitat de Barcelona, en el marc del programa Magnet. Aliances per a lʼèxit educatiu. Impulsat per la Fundació Jaume Bofill (amb la col·laboració del Departament dʼEnsenyament, lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UAB i la Diputació de Barcelona), aquest projecte té lʼobjectiu dʼacompanyar els centres educatius en el desenvolupament dʼun pla dʼinnovació per millorar la seva qualitat docent  amb lʼajuda dʼuna institució dʼexcel·lència. En el cas de lʼIES La Ribera, aquest acompanyament el presta la Universitat de Barcelona per contribuir a desenvolupar un projecte educatiu innovador i atractiu, que es converteixi en una actuació de referència en el seu entorn, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.

L'equip de la Universitat, acompanyat per la directora en funcions de La Ribera, a la dreta.
L'equip de la Universitat, acompanyat per la directora en funcions de La Ribera, a la dreta.
Acadèmic
29/11/2018

Dissabte passat un centenar de persones van visitar lʼIES La Ribera per conèixer de primera mà el treball que sʼestà fent en aquest institut de Montcada i Reixac, en cooperació amb la Universitat de Barcelona, en el marc del programa Magnet. Aliances per a lʼèxit educatiu. Impulsat per la Fundació Jaume Bofill (amb la col·laboració del Departament dʼEnsenyament, lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UAB i la Diputació de Barcelona), aquest projecte té lʼobjectiu dʼacompanyar els centres educatius en el desenvolupament dʼun pla dʼinnovació per millorar la seva qualitat docent  amb lʼajuda dʼuna institució dʼexcel·lència. En el cas de lʼIES La Ribera, aquest acompanyament el presta la Universitat de Barcelona per contribuir a desenvolupar un projecte educatiu innovador i atractiu, que es converteixi en una actuació de referència en el seu entorn, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.

La jornada es va organitzar amb la finalitat que els pares i mares dels alumnes del centre coneguin algunes de les estratègies innovadores que ja sʼestan posant en pràctica a lʼinstitut perquè, tal com va subratllar Xavier Roigé, vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca de la UB, «la ciència és útil en la mesura en què és accessible a totes les persones». Hi van assistir representants de totes les institucions implicades, i tots van valorar lʼexperiència molt positivament. Roser Argemí, membre de la Fundació Jaume Bofill, va felicitar lʼequip docent de lʼinstitut pel seu compromís amb el projecte i va subratllar «lʼelevat grau dʼimplicació i cerca dʼestratègies perquè els alumnes aprenguin més i millor». Per la seva banda, lʼalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, va destacar que «la implicació de lʼAjuntament en el projecte és total i absoluta des del primer moment, perquè està molt lligat a les polítiques educatives de qualitat i contra la segregació escolar que vol impulsar el municipi». Per a lʼIES La Ribera, «Magnet és una oportunitat única per consolidar un projecte educatiu de qualitat i innovador». Així ho va posar de manifest la directora en funcions del centre, Vanessa Sanz.


Tallers divulgatius i per a tots els gustos

Els investigadors de la UB van oferir tres tallers amb un eix temàtic vertebrador abordat des de diferents perspectives: lʼaigua.

Dʼuna banda, el Grup dʼAnàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) va portar el taller «Fer córrer lʼaigua», que convidava a experimentar amb la pluja mitjançant la maqueta dʼun territori: els participants havien de situar casetes a la maqueta i fer hipòtesis sobre els efectes de la pluja en funció de la geografia i de com sʼhi han distribuït les construccions. Després havien de validar o refutar les hipòtesis dʼacord amb lʼexperimentació duta a terme.

El Grup de Recerca Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHM-Lab), amb el taller «RIU.net», va convidar els assistents a avaluar la qualitat ecològica dels rius a partir dʼun exercici de simulació.

Per últim, el taller dʼAlbert Santasusagna, investigador del Grup GRAM, plantejava als assistents la pregunta «Per a què serveix una ciutat?», dʼacord amb el model del pla Cerdà de Barcelona.

Així mateix, per part del centre es van organitzar altres tallers familiars per a totes les edats.


Sessions de treball prèvies a la jornada

Els tres grups de recerca que dissabte van oferir tallers ja havien visitat lʼinstitut per dur a terme sessions de formació destinades als docents de lʼIES La Ribera.
Dʼuna banda, els investigadors Carme Llasat, Montse Llasat, Joan Gilabert i Anna del Moral, del Grup GAMA, van fer quatre tallers orientats a saber què són les inundacions i a aprofundir en el coneixement de les seves causes i conseqüències, així com de la freqüència amb què sʼesdevenen al nostre territori. Les activitats proposades van ser: lʼelaboració dʼun comentari de text a partir de notícies de premsa sobre inundacions passades significatives; la discussió, mitjançant una maqueta, dels factors que condicionen la capacitat dʼabsorció dʼaigua del sòl i, per tant, el desenvolupament de les inundacions, i el disseny dʼun mapa dels llocs més rellevants relacionats amb les inundacions.

Dʼaltra banda, els investigadors Iraima Verkaik i Pau Fortuño, del Grup FEHM-Lab de la Facultat de Biologia, van acompanyar els docents del centre a una visita al riu Besòs per aprendre quins organismes hi viuen, fer una diagnosi de la qualitat de lʼaigua i determinar lʼestat hidrològic i ecològic del riu. El FEHM-Lab estudia els processos hidrològics i ecològics de les conques fluvials del Mediterrani, així com els rius temporals i la seva gestió, de cara a garantir la disponibilitat dʼaigua en el futur.
Per últim, amb la intenció de fomentar una pluja dʼidees sobre projectes pedagògics a lʼentorn del riu Besòs, Albert Santasusagna, ambientòleg del Departament de Geografia de la UB i expert en la recuperació dels espais fluvials i urbans a Catalunya, va fer un taller sobre el pla Cerdà original, els equipaments que proposava i les seves diferències respecte de lʼEixample actual.