Investigadors de la UB editen un llibre de referència internacional sobre lʼavaluació socioeconòmica de lʼalta velocitat ferroviària

Portada del llibre.
Portada del llibre.
Recerca
(27/09/2016)

Els professors de la Facultat dʼEconomia i Empresa Daniel Albalate i Germà Bel, membres del Grup de Recerca en Governs i Mercats de la Universitat de Barcelona han editat el llibre Evaluating high-speed rail: interdisciplinary perspectives, que vol ser una referència en lʼestudi de lʼalta velocitat ferroviària. Lʼobra, publicada per lʼeditorial britànica Routledge, presenta les contribucions científiques més recents dʼalguns dels principals investigadors mundials sobre lʼalta velocitat. Sʼhi inclouen contribucions de vint investigadors provinents dʼItàlia, França, Dinamarca, Israel, Bèlgica, el Regne Unit o Espanya, i sʼhi tracten temes tan rellevants com ara lʼavaluació socioeconòmica de les inversions en aquest mode de transport, i la seva contribució a lʼeconomia, el turisme, la competència intermodal, el territori i el medi ambient.

Portada del llibre.
Portada del llibre.
Recerca
27/09/2016

Els professors de la Facultat dʼEconomia i Empresa Daniel Albalate i Germà Bel, membres del Grup de Recerca en Governs i Mercats de la Universitat de Barcelona han editat el llibre Evaluating high-speed rail: interdisciplinary perspectives, que vol ser una referència en lʼestudi de lʼalta velocitat ferroviària. Lʼobra, publicada per lʼeditorial britànica Routledge, presenta les contribucions científiques més recents dʼalguns dels principals investigadors mundials sobre lʼalta velocitat. Sʼhi inclouen contribucions de vint investigadors provinents dʼItàlia, França, Dinamarca, Israel, Bèlgica, el Regne Unit o Espanya, i sʼhi tracten temes tan rellevants com ara lʼavaluació socioeconòmica de les inversions en aquest mode de transport, i la seva contribució a lʼeconomia, el turisme, la competència intermodal, el territori i el medi ambient.

Entre moltes altres idees, el llibre apunta la necessitat de fer una bona avaluació econòmica dels projectes dʼalta velocitat ferroviària per evitar que no esdevinguin una càrrega per a les generacions actuals i futures. També es confirma que, en el cas dʼEspanya, les polítiques practicades en aquest àmbit han estat un gran error, i sʼanalitza la falta de connectivitat entre els aeroports i lʼalta velocitat ferroviària en diversos països europeus, de manera que es limiten les potencialitats dʼaquest mitjà de transport. Lʼobjectiu de lʼestudi és aprofundir en una diversitat de qüestions que habitualment són objecte de debat però sobre les quals lʼevidència científica encara és limitada. Lʼevidència aportada al llarg del llibre hauria de servir per tenir un debat més informat que permeti discernir entre els mites i les realitats de la contribució de lʼalta velocitat ferroviària.


Amb aquesta obra, i després dʼhaver publicat amb anterioritat diversos articles científics i el llibre The economics and politics of high-speed rail. Lessons from experiences abroad (Lexington Group, 2012), els investigadors del Grup de Recerca en Governs i Mercats consoliden la Universitat de Barcelona com a centre de referència internacional en lʼavaluació de lʼalta velocitat ferroviària.