Investigadors de la UB desenvolupen un compost per crear nous antibiòtics contra els bacteris multiresistents

 
 
Recerca
(20/11/2020)

Un equip de la UB liderat per Francesc Rabanal, professor de la Secció de Química Orgànica de la Facultat de Química, ha sintetitzat i desenvolupat un dels set compostos que han aconseguit arribar a la fase final del projecte European Gram Negative Antibacterial Engine (ENABLE). Es tracta dʼun programa finançat per la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) amb lʼobjectiu de desenvolupar nous antibiòtics per tractar malalties infeccioses causades pels bacteris gramnegatius resistents i multiresistents. Un total de 47 universitats i empreses europees, liderades per la farmacèutica multinacional GlaxoSmithKline i la Universitat dʼUppsala, formen part dʼaquest ambiciós consorci, que disposa dʼun pressupost de 85 milions dʼeuros i en què participen dotze països europeus.

Des de la seva posada en marxa, el 2014, ENABLE ha avaluat 25 molècules sintetitzades pels millors centres de recerca europeus. El prometedor fàrmac desenvolupat per la UB està basat en un compost natural de la família de les polimixines, un antibiòtic produït de manera natural pel bacteri Paenibacillus polymyxa.

Més informació

 

 
 
Recerca
20/11/2020

Un equip de la UB liderat per Francesc Rabanal, professor de la Secció de Química Orgànica de la Facultat de Química, ha sintetitzat i desenvolupat un dels set compostos que han aconseguit arribar a la fase final del projecte European Gram Negative Antibacterial Engine (ENABLE). Es tracta dʼun programa finançat per la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) amb lʼobjectiu de desenvolupar nous antibiòtics per tractar malalties infeccioses causades pels bacteris gramnegatius resistents i multiresistents. Un total de 47 universitats i empreses europees, liderades per la farmacèutica multinacional GlaxoSmithKline i la Universitat dʼUppsala, formen part dʼaquest ambiciós consorci, que disposa dʼun pressupost de 85 milions dʼeuros i en què participen dotze països europeus.

Des de la seva posada en marxa, el 2014, ENABLE ha avaluat 25 molècules sintetitzades pels millors centres de recerca europeus. El prometedor fàrmac desenvolupat per la UB està basat en un compost natural de la família de les polimixines, un antibiòtic produït de manera natural pel bacteri Paenibacillus polymyxa.

Més informació