Instal·lada al Campus Virtual una nova funcionalitat per millorar lʼaccessibilitat dels documents

BB Ally estarà disponible a partir del dilluns 10 de febrer.
BB Ally estarà disponible a partir del dilluns 10 de febrer.
Institucional
(07/02/2020)

 

La Universitat de Barcelona es defineix com una Universitat inclusiva. La nostra comunitat és diversa i volem que totes les persones que la integren puguin assolir amb èxit els seus propòsits. Treballem per la igualtat dʼoportunitats, i això exigeix, entre altres coses, facilitar lʼaccessibilitat dels nostres ensenyaments a tothom qui vulgui estudiar a la UB. Busquem la manera de trencar les barreres que poden suposar, per a algunes persones, tenir certes capacitats.

Per assolir aquest objectiu, sʼestà treballant des dels Vicerectorats dʼIgualtat i Acció Social, de Docència, dʼEstudiants i Política Lingüística, dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, i de Transformació Digital.

En aquest sentit sʼha incorporat al Campus Virtual UB una nova funcionalitat anomenada BB Ally, que converteix la nostra plataforma docent en un entorn dʼaprenentatge inclusiu, i que estarà disponible a partir del dilluns 10 de febrer.

Aquesta funcionalitat BB Ally treballa a dos nivells:

  • El professorat podrà millorar lʼaccessibilitat dels documents que incorpori al Campus Virtual, ja que aquesta funcionalitat dona informació del grau dʼaccessibilitat de cadascun dels materials que es publiquen en els diferents cursos. El professorat no haurà de fer res per activar-ho, i en qualsevol moment ho podrà desactivar del seu curs dʼuna manera senzilla, des de Filtres<BB Ally<Inactiu.
  • BB Ally també està pensada per millorar lʼexperiència de lʼalumnat, ja que incorpora lʼopció de descarregar els documents en diferents formats, escollits per cobrir totes les necessitats educatives individuals.

Podeu consultar-ne les guies d'ús, tant en català com en castellà. Si necessiteu qualsevol ajuda, us podeu adreçar a la Unitat de Suport a la Docència del CRAI, o als punts de suport a la docència del vostre CRAI-Biblioteca.
 

 

 

BB Ally estarà disponible a partir del dilluns 10 de febrer.
BB Ally estarà disponible a partir del dilluns 10 de febrer.
Institucional
07/02/2020

 

La Universitat de Barcelona es defineix com una Universitat inclusiva. La nostra comunitat és diversa i volem que totes les persones que la integren puguin assolir amb èxit els seus propòsits. Treballem per la igualtat dʼoportunitats, i això exigeix, entre altres coses, facilitar lʼaccessibilitat dels nostres ensenyaments a tothom qui vulgui estudiar a la UB. Busquem la manera de trencar les barreres que poden suposar, per a algunes persones, tenir certes capacitats.

Per assolir aquest objectiu, sʼestà treballant des dels Vicerectorats dʼIgualtat i Acció Social, de Docència, dʼEstudiants i Política Lingüística, dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, i de Transformació Digital.

En aquest sentit sʼha incorporat al Campus Virtual UB una nova funcionalitat anomenada BB Ally, que converteix la nostra plataforma docent en un entorn dʼaprenentatge inclusiu, i que estarà disponible a partir del dilluns 10 de febrer.

Aquesta funcionalitat BB Ally treballa a dos nivells:

  • El professorat podrà millorar lʼaccessibilitat dels documents que incorpori al Campus Virtual, ja que aquesta funcionalitat dona informació del grau dʼaccessibilitat de cadascun dels materials que es publiquen en els diferents cursos. El professorat no haurà de fer res per activar-ho, i en qualsevol moment ho podrà desactivar del seu curs dʼuna manera senzilla, des de Filtres<BB Ally<Inactiu.
  • BB Ally també està pensada per millorar lʼexperiència de lʼalumnat, ja que incorpora lʼopció de descarregar els documents en diferents formats, escollits per cobrir totes les necessitats educatives individuals.

Podeu consultar-ne les guies d'ús, tant en català com en castellà. Si necessiteu qualsevol ajuda, us podeu adreçar a la Unitat de Suport a la Docència del CRAI, o als punts de suport a la docència del vostre CRAI-Biblioteca.