Informació sobre lʼafectació en el curs acadèmic 2019-2020 de la pandèmia de coronavirus

 
 
Institucional
(26/03/2020)

La Secretaria dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, juntament amb lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i les dotze universitats catalanes, han emès un comunicat en relació amb lʼafectació en el curs acadèmic 2019-2020 de la pandèmia de COVID-19.

En el text es destaca lʼesforç que sʼestà fent per adaptar lʼactivitat lectiva a aquest context dʼexcepcionalitat. La valoració que seʼn fa després dʼuna setmana de docència no presencial és «satisfactòria», i es continua treballant per millorar-la i ajustar-la a les noves condicions. Davant la incertesa de com evolucionaran les mesures en relació amb la contenció de la pandèmia, el document també remarca que sʼha acordat estudiar diferents escenaris «amb lʼobjectiu de garantir al col·lectiu dʼestudiants el manteniment de tota lʼactivitat programada». Finalment, el principal missatge que es vol transmetre és de tranquil·litat: «Sʼestà treballant des de la corresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte dʼaquestes circumstàncies en els aprenentatges del col·lectiu dʼestudiants, així com garantir —per part de les universitats— que lʼestudiantat que hagi adquirit els coneixements superarà el curs acadèmic».

Consulteu el comunicat complet.

 

 
 
Institucional
26/03/2020

La Secretaria dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, juntament amb lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i les dotze universitats catalanes, han emès un comunicat en relació amb lʼafectació en el curs acadèmic 2019-2020 de la pandèmia de COVID-19.

En el text es destaca lʼesforç que sʼestà fent per adaptar lʼactivitat lectiva a aquest context dʼexcepcionalitat. La valoració que seʼn fa després dʼuna setmana de docència no presencial és «satisfactòria», i es continua treballant per millorar-la i ajustar-la a les noves condicions. Davant la incertesa de com evolucionaran les mesures en relació amb la contenció de la pandèmia, el document també remarca que sʼha acordat estudiar diferents escenaris «amb lʼobjectiu de garantir al col·lectiu dʼestudiants el manteniment de tota lʼactivitat programada». Finalment, el principal missatge que es vol transmetre és de tranquil·litat: «Sʼestà treballant des de la corresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte dʼaquestes circumstàncies en els aprenentatges del col·lectiu dʼestudiants, així com garantir —per part de les universitats— que lʼestudiantat que hagi adquirit els coneixements superarà el curs acadèmic».

Consulteu el comunicat complet.