Informacions de la Universitat de Barcelona sobre el COVID-19

 
 
Institucional
(28/02/2020)

 

Davant la situació causada pel COVID-19, la Universitat de Barcelona informa que:

- A hores dʼara, es manté la situació de normalitat a la UB i es recomana atendre les informacions i seguir les recomanacions que facilita el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través del Canal Salut.

- Sʼha elaborat un protocol dʼactuació per si es donés el cas dʼalerta sanitària a la Universitat de Barcelona. Aquest protocol està en revisió permanent en funció de lʼevolució de la situació i de la nova informació de què es disposi.

- Sʼha obert un espai web on es poden trobar el protocol esmentat, els documents oficials més importants i les notícies més rellevants que es vagin produint en relació amb el COVID-19 i la institució universitària.

- Sʼha obert un compte de correu (info-coronavirus@ub.edu) per poder atendre possibles consultes dels membres de la comunitat universitària.

- A través dels diferents canals de la Universitat, sʼinformarà de qualsevol novetat que pugui afectar la comunitat universitària, així com de les mesures i/o recomanacions que es puguin prendre al respecte.

 

 
 
Institucional
28/02/2020

 

Davant la situació causada pel COVID-19, la Universitat de Barcelona informa que:

- A hores dʼara, es manté la situació de normalitat a la UB i es recomana atendre les informacions i seguir les recomanacions que facilita el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través del Canal Salut.

- Sʼha elaborat un protocol dʼactuació per si es donés el cas dʼalerta sanitària a la Universitat de Barcelona. Aquest protocol està en revisió permanent en funció de lʼevolució de la situació i de la nova informació de què es disposi.

- Sʼha obert un espai web on es poden trobar el protocol esmentat, els documents oficials més importants i les notícies més rellevants que es vagin produint en relació amb el COVID-19 i la institució universitària.

- Sʼha obert un compte de correu (info-coronavirus@ub.edu) per poder atendre possibles consultes dels membres de la comunitat universitària.

- A través dels diferents canals de la Universitat, sʼinformarà de qualsevol novetat que pugui afectar la comunitat universitària, així com de les mesures i/o recomanacions que es puguin prendre al respecte.