Inauguració de l'obra 'Homenatge als elements', de l'artista Eugènia Balcells

L'artista Eugènia Balcells.
L'artista Eugènia Balcells.
Cultura
(28/10/2011)

El passat 27 dʼoctubre va tenir lloc lʼacte de presentació del treball  de lʼartista Eugènia Balcells Homenatge als elements, una obra que es basa en les imatges dels espectres de cadascun dels elements de la taula periòdica i que s'ha instal·lat, de forma permanent, a la Biblioteca de Física i Química de la UB, en el marc de lʼAny Internacional de la Química. Va presidir lʼacte Lourdes Cirlot, vicerectora dʼArts, Cultura i Patrimoni, i hi van intervenir Luis Navarro, professor emèrit dʼHistòria de la Física, i Eulàlia Bosch, comissària del projecte expositiu Freqüències. L'acte es podrà veure sencer des de UBTV.

L'artista Eugènia Balcells.
L'artista Eugènia Balcells.
Cultura
28/10/2011

El passat 27 dʼoctubre va tenir lloc lʼacte de presentació del treball  de lʼartista Eugènia Balcells Homenatge als elements, una obra que es basa en les imatges dels espectres de cadascun dels elements de la taula periòdica i que s'ha instal·lat, de forma permanent, a la Biblioteca de Física i Química de la UB, en el marc de lʼAny Internacional de la Química. Va presidir lʼacte Lourdes Cirlot, vicerectora dʼArts, Cultura i Patrimoni, i hi van intervenir Luis Navarro, professor emèrit dʼHistòria de la Física, i Eulàlia Bosch, comissària del projecte expositiu Freqüències. L'acte es podrà veure sencer des de UBTV.

Lʼobra Homenatge als elements va néixer com a contrapunt de la videoinstal·lació Freqüències i és una proposta dʼEugènia Balcells de reunir en una sola imatge dues icones de la física i la química: els espectres dʼemissió i la taula periòdica dels elements.

El projecte Freqüències va ser la primera actuació, lʼany 2009, del laboratori dʼart i ciència de lʼArts Santa Mònica, una iniciativa, en conveni amb la UB, que coordina el professor del Departament de Física Fonamental Josep Perelló. Motivats per lʼinterès que va suscitar lʼexposició entre la comunitat científica, la UB i Edicions de lʼEixample han editat dues versions de lʼobra amb el patrocini de les empreses Solvay i BASF i la col·laboració de la Societat Catalana de Física i de la Societat Catalana de Química. Lʼobra, editada en forma de pòster i en làmines, de les quals se nʼhan fet vint exemplars numerats i signats per lʼartista i amb una introducció del catedràtic del Departament de Química Inorgànica de la UB Santiago Álvarez, es podrà adquirir a la llibreria de les facultats de Física i de Química i a la de lʼInstitut dʼEstudis Catalans.
Balcells, nascuda a Barcelona, té una llarga trajectòria artística que ha desenvolupat entre Barcelona i Nova York. Va començar lʼactivitat en el món de les arts a mitjan dels anys setanta en el context de lʼart conceptual, i va ser una de les pioneres del cinema experimental i de lʼart audiovisual del país. La seva obra inclou un gran nombre dʼinstal·lacions audiovisuals, en què, en ocasions, reflexiona explícitament sobre la llum, un dels interessos que han vertebrat tota la recerca creativa i docent de lʼartista.

Lʼany 2010, lʼobra dʼEugènia Balcells va rebre el Premi Nacional dʼArts Visuals de la Generalitat de Catalunya i la Medalla al Mèrit en Belles Arts, en la categoria dʼor, a proposta del Ministeri de Cultura.