Un equip de lʼIN2UB sintetitza un material bidimensional amb propietats magnètiques i luminescents

Imatge d’una monocapa del material Dy 2D MOF, preparat pel GMMF. Els poliedres verds representen els poliedres de coordinació dels centres Dy.
Imatge d’una monocapa del material Dy 2D MOF, preparat pel GMMF. Els poliedres verds representen els poliedres de coordinació dels centres Dy.
Recerca
(18/03/2021)

Lʼestudi de la matèria a escala nanomètrica ha comportat grans avenços tecnològics, gràcies als quals sʼhan creat dispositius més ràpids, més petits i energèticament més eficients. En aquest context, el desenvolupament de materials bidimensionals (2D) planteja nous reptes, però també ofereix grans possibilitats per a lʼestudi de fenòmens físics i propietats en el límit bidimensional.

 

Imatge d’una monocapa del material Dy 2D MOF, preparat pel GMMF. Els poliedres verds representen els poliedres de coordinació dels centres Dy.
Imatge d’una monocapa del material Dy 2D MOF, preparat pel GMMF. Els poliedres verds representen els poliedres de coordinació dels centres Dy.
Recerca
18/03/2021

Lʼestudi de la matèria a escala nanomètrica ha comportat grans avenços tecnològics, gràcies als quals sʼhan creat dispositius més ràpids, més petits i energèticament més eficients. En aquest context, el desenvolupament de materials bidimensionals (2D) planteja nous reptes, però també ofereix grans possibilitats per a lʼestudi de fenòmens físics i propietats en el límit bidimensional.

 

Lʼinterès actual per aquest tipus de materials es troba principalment en la possible aplicació en dispositius ultraprims, així com en la catàlisi, la detecció i el magnetisme. Un equip del Grup de Magnetisme i Molècules Funcionals (GMMF), de lʼInstitut de Nanociències i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona (IN2UB), ha presentat un mètode senzill que, mitjançant microones, sintetitza un material bidimensional amb propietats magnètiques i luminescents.

«Aquest nou material, basat en el disprosi (Dy) —un tipus de terra rara—, té el comportament dʼun imant molecular (single-ion magnet, SIM) i és el primer cas de material luminescent bidimensional i bifuncional», explica Eva Carolina Sañudo, membre de lʼIN2UB i professora del Departament de Química Inorgànica i Orgànica. «En aquesta recerca, sʼha desenvolupat un mètode de síntesi molt senzill per preparar aquest material i que ja sʼaplica als nostres laboratoris per sintetitzar diferents materials 2D amb una emissió de color ajustable», destaca la investigadora.

Aquest material també permet una exfoliació fàcil en nanolàmines estables (una nanoestructura bidimensional amb un gruix dʼ1 a 100 nm). Segons Sañudo, aquesta possibilitat «és molt prometedora per a una millor manipulació del material i la seva deposició en diferents superfícies, així com per explotar els efectes de proximitat amb el grafè o per formar diferents tipus de nanoestructures multicapa».

El GMMF és un dels laboratoris pioners en la síntesi assistida per microones en química de coordinació. Alguns dels avantatges dʼaquesta tècnica són els temps de reacció curts i lʼaïllament dʼun sol producte pur.

Aquest estudi, fet en col·laboració amb l'Institut de Química Teòrica i Computacional de la UB (IQTCUB), la Universitat de Saragossa i lʼEscola Universitària Salesiana de Sarrià, ha estat publicat a Angewandte Chemie International Edition, i és el resultat del treball final de màster de Química de Materials Aplicada de la UB de Jonay González. Lʼanàlisi microscòpica necessària per a la recerca sʼha fet als Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB).

 

Article de referència:

E. C. Sañudo, G. Gabarró-Riera, J. González, P. Sevilla, J. Jover, J. Echeverria, S. Fuentes, A. Arauzo, E. Bartolomé. «A multifunctional Dysprosium‐carboxylato 2D metallorganic framework». Angewandte Chemie, febrer de 2021. Doi: 10.1002/anie.202100507