Imatge de lʼeclipsi total de sol del 21 dʼagost

Moment de l'eclipsi en el qual es poden observar fulguracions (en vermell) de la superfície solar.
Moment de l'eclipsi en el qual es poden observar fulguracions (en vermell) de la superfície solar.
Institucional
(12/09/2017)

Imatge de lʼeclipsi total de sol del 21 dʼagost obtinguda des dʼOhio (Estats Units) per lʼinvestigador Eduard Masana, de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Al portal Serviastro de la UB es poden veure més imatges del fenomen astronòmic.

Moment de l'eclipsi en el qual es poden observar fulguracions (en vermell) de la superfície solar.
Moment de l'eclipsi en el qual es poden observar fulguracions (en vermell) de la superfície solar.
Institucional
12/09/2017

Imatge de lʼeclipsi total de sol del 21 dʼagost obtinguda des dʼOhio (Estats Units) per lʼinvestigador Eduard Masana, de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Al portal Serviastro de la UB es poden veure més imatges del fenomen astronòmic.

Lʼastrofísic també ha actualitzat lʼaplicació Eclipsi Calculator 2.0, que permet de calcular i simular diferents esdeveniments astronòmics. Amb aquesta eina, de la qual s'ha fet una versió millorada respecte de la que es va publicar el 2012, es pot conèixer d'una manera simple les circumstàncies generals i locals dels eclipsis de sol i de lluna, així com dels trànsits planetaris.