Identificat en els peixos un mecanisme indispensable per a lʼovulació

La recerca s’ha realitzat amb fol·licles ovàrics d’un peix teleosti, un subtipus de peixos que agrupa la majoria de peixos comuns com ara la truita.
La recerca s’ha realitzat amb fol·licles ovàrics d’un peix teleosti, un subtipus de peixos que agrupa la majoria de peixos comuns com ara la truita.
Recerca
(19/10/2015)

Investigadors de la Universitat de Barcelona han identificat un mecanisme clau en lʼovulació. Lʼestudi, publicat a la revista Scientific Reports, del grup Nature, mostra com lʼhormona luteïnitzant (LH) estimula la producció dels factors TNF-a i PGF2-a, que condueixen a lʼalliberament de lʼoòcit. La recerca, dirigida per Josep Planas, professor titular del Departament de Fisiologia i Immunologia i membre de lʼInstitut de Biomedicina de la UB, sʼha realitzat amb fol·licles ovàrics dʼun peix teleosti —un subtipus de peixos que agrupa la majoria de peixos comuns com ara la truita—, però els resultats també són importants per entendre lʼovulació en humans i la infertilitat femenina, ja que el mecanisme bàsic de lʼacció de lʼLH sobre lʼovari sʼha conservat al llarg de lʼevolució i, per tant, és similar en els mamífers.

La recerca s’ha realitzat amb fol·licles ovàrics d’un peix teleosti, un subtipus de peixos que agrupa la majoria de peixos comuns com ara la truita.
La recerca s’ha realitzat amb fol·licles ovàrics d’un peix teleosti, un subtipus de peixos que agrupa la majoria de peixos comuns com ara la truita.
Recerca
19/10/2015

Investigadors de la Universitat de Barcelona han identificat un mecanisme clau en lʼovulació. Lʼestudi, publicat a la revista Scientific Reports, del grup Nature, mostra com lʼhormona luteïnitzant (LH) estimula la producció dels factors TNF-a i PGF2-a, que condueixen a lʼalliberament de lʼoòcit. La recerca, dirigida per Josep Planas, professor titular del Departament de Fisiologia i Immunologia i membre de lʼInstitut de Biomedicina de la UB, sʼha realitzat amb fol·licles ovàrics dʼun peix teleosti —un subtipus de peixos que agrupa la majoria de peixos comuns com ara la truita—, però els resultats també són importants per entendre lʼovulació en humans i la infertilitat femenina, ja que el mecanisme bàsic de lʼacció de lʼLH sobre lʼovari sʼha conservat al llarg de lʼevolució i, per tant, és similar en els mamífers.

Lʼovulació és un procés complex que condueix a lʼalliberament de lʼoòcit madur del fol·licle ovàric on està contingut. Per trencar aquest embolcall cel·lular, cal un afebliment de la paret cel·lular i la contracció i mort cel·lular programada —apoptosi—de les cèl·lules del fol·licle, la qual cosa permetrà la sortida de lʼoòcit. Tot aquest procés és induït per lʼhormona luteïnitzant produïda per la hipòfisi, però fins ara els mecanismes implicats no eren completament coneguts.

Lʼequip de recerca de la Universitat de Barcelona ha estudiat aquest procés in vitro fent servir fol·licles preovulatoris de truita, i ha pogut identificar-hi els factors implicats. «Els efectes de lʼLH sobre lʼovulació passen, en primer lloc, per lʼestimulació de la producció i secreció del factor de necrosi tumoral alfa (TNF-a) —una proteïna proinflamatòria— per les cèl·lules fol·liculars ovàriques. En segon lloc, la proteïna TNF-a estimula localment la producció de la prostaglandina F2-a (PGF2-a), una molècula senyal que actua com a mediadora en un gran nombre de processos fisiològics i que en lʼovari estimula la proteòlisi, lʼapoptosi i contracció fol·licular i, finalment, lʼovulació», explica Josep Planas.

Estudis anteriors en humans ja havien demostrat que la lʼLH requereix la producció de TNF-a o PGF2-a per estimular lʼovulació, però el procés exacte no era conegut. Aquesta recerca ofereix un possible mecanisme per explicar els efectes de lʼLH en lʼovulació en humans, i també podria ajudar en lʼavaluació de la infertilitat humana. «Lʼovulació requereix la producció de TNF-a i PGF2-a estimulada per LH; per tant, determinar els nivells dʼaquests dos mediadors o dels seus receptors podria ser important per indicar alteracions en la resposta a lʼLH en la infertilitat», detalla Josep Planas. «Dʼaltra banda, —continua lʼinvestigador—, també seria interessant avaluar els efectes de la potenciació de certs aspectes del mecanisme dʼacció de lʼLH, mitjançant la potenciació de lʼacció de TNF-a o de les prostaglandines, per induir lʼovulació».

El pas següent per a lʼequip investigador de la Universitat de Barcelona serà esbrinar què determina que la ruptura de la paret fol·licular tingui lloc únicament en un punt concret del fol·licle, per on es produeix la sortida de lʼòvul.

Referència de l'article:

 Crespo, D.; Goetz, F. W.; Planas, J. V. «Luteinizing hormone induces ovulation via tumor necrosis factor α-dependent increases in prostaglandin F2α in a nonmammalian vertebrate». Scientific Reports 5, Article number: 14210, setembre de 2015. DOI: 10.1038/srep14210