Identifiquen una nova via per tractar el càncer dʼovari a través del seu metabolisme

Secció de teixit del tumor amb mutacions en el gen <i>BRCA2</i>.
Secció de teixit del tumor amb mutacions en el gen BRCA2.
Recerca
(15/05/2020)

El càncer dʼovari és un dels que presenten una mortalitat més elevada: de fet, la supervivència és només del 50 % al cap de cinc anys del diagnòstic inicial, i causa la mort anual de prop de tres-centes dones a Catalunya. Gran part d'aquests càncers presenten mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2, i es poden tractar amb inhibidors de la proteïna PARP. Tot i així, molts casos progressen i desenvolupen resistències. En un article publicat a la revista EMBO Molecular Medicine, es descriu una nova estratègia terapèutica basada en fàrmacs metabòlics, com la metformina, que representen una nova oportunitat per a les pacients.

Secció de teixit del tumor amb mutacions en el gen <i>BRCA2</i>.
Secció de teixit del tumor amb mutacions en el gen BRCA2.
Recerca
15/05/2020

El càncer dʼovari és un dels que presenten una mortalitat més elevada: de fet, la supervivència és només del 50 % al cap de cinc anys del diagnòstic inicial, i causa la mort anual de prop de tres-centes dones a Catalunya. Gran part d'aquests càncers presenten mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2, i es poden tractar amb inhibidors de la proteïna PARP. Tot i així, molts casos progressen i desenvolupen resistències. En un article publicat a la revista EMBO Molecular Medicine, es descriu una nova estratègia terapèutica basada en fàrmacs metabòlics, com la metformina, que representen una nova oportunitat per a les pacients.

En aquest estudi, dut a terme per investigadors del programa ProCURE de lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO), lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Universitat de Barcelona, es demostra, mitjançant la implantació de tumors humans en models de ratolí i lʼanàlisi de mostres de pacients, que els tumors amb mutacions en gens BRCA són altament dependents del metabolisme oxidatiu i que la inhibició dʼenzims dʼaquesta via, amb fàrmacs com la metformina, atura el creixement dels tumors i les cèl·lules tumorals acaben morint.

Lʼarticle descriu com els tumors utilitzen el metabolisme oxidatiu per fer funcionar la maquinària necessària per reparar lʼADN i mantenir, així, la supervivència del tumor. Les cèl·lules tumorals necessiten una aportació constant dʼenergia per continuar creixent i tenen la capacitat dʼadaptar el seu metabolisme per aconseguir-ho mitjançant diferents vies en funció de les condicions en què es troben. «Aquest descobriment obre noves vies per tractar els tumors amb mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2, atacant el seu metabolisme», assegura el catedràtic Francesc Viñals, del Departament de Ciències Fisiològiques i líder del projecte.

Els investigadors proposen la metformina com a possible tractament. Aquest fàrmac és un potent inhibidor de la via metabòlica oxidativa que en models animals i cel·lulars ha mostrat la capacitat dʼaturar el creixement tumoral inhibint la reparació de lʼADN. A més, és un fàrmac aprovat per al tractament de la diabetis i presenta una bona tolerabilitat en els humans, raó per la qual lʼautorització del seu ús contra aquests càncers seria més ràpida i requeriria menys inversions.

Més informació

 

Referència de lʼarticle:

Álvaro Lahiguera et al. «Tumors defective in homologous recombination rely on oxidative metabolism: relevance to treatments with PARP inhibitors». EMBO Molecular Medicine, maig de 2020. Doi: //doi.org/10.15252/emmm.20191121