LʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB posa en marxa el portal de divulgació ServiPartícules

 
 
Recerca
(26/11/2018)

Cosmologia, gravitació, física de partícules, física atòmica i física nuclear són les temàtiques que es tractaran de manera divulgativa a ServiPartícules, el nou portal de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB).

 
 
Recerca
26/11/2018

Cosmologia, gravitació, física de partícules, física atòmica i física nuclear són les temàtiques que es tractaran de manera divulgativa a ServiPartícules, el nou portal de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB).

Lʼobjectiu d'aquest portal és ajudar, tant el públic en general com estudiants i professors de primària i secundària, a ampliar el seu coneixement sobre aquests camps de la física. Això es vol fer donant més visibilitat a la gran quantitat d'activitats de divulgació en què participen els membres de l'ICCUB i fent accessible el material que produeixen.

Perquè pugui funcionar com una bona eina de cerca i consulta de recursos, els continguts del portal estan classificats per àrees i per tipus de recurs. Segons el tipus, es divideixen en tres grans blocs: notícies, activitats i materials de divulgació. El nou lloc web amplia l'antic portal de divulgació del Grup Experimental de Física de Partícules de la UB Descobrint la Física de Partícules amb l'LHC, i complementa el servidor d'astronomia ServiAstro, de lʼICCUB i del Departament de Física Quàntica i Astrofísica.