Trobada sobre recursos humans a la UB

El rector Guàrdia va donar la benvinguda.
El rector Guàrdia va donar la benvinguda.
(31/10/2022)

La Universitat de Barcelona va acollir, els dies 27 i 28 dʼoctubre, la reunió periòdica del grup de política de carreres investigadores i recursos humans de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), que va aplegar 22 responsables dʼaquest àmbit de quinze universitats de la xarxa. El rector de la UB, Joan Guàrdia, va donar la benvinguda als assistents, juntament amb el vicerector de Personal Docent i Investigador, Ernest Abadal, i el vicerector de Recerca, Jordi García Fernández.

El rector Guàrdia va donar la benvinguda.
El rector Guàrdia va donar la benvinguda.
31/10/2022

La Universitat de Barcelona va acollir, els dies 27 i 28 dʼoctubre, la reunió periòdica del grup de política de carreres investigadores i recursos humans de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), que va aplegar 22 responsables dʼaquest àmbit de quinze universitats de la xarxa. El rector de la UB, Joan Guàrdia, va donar la benvinguda als assistents, juntament amb el vicerector de Personal Docent i Investigador, Ernest Abadal, i el vicerector de Recerca, Jordi García Fernández.

En la reunió es van abordar els desafiaments que suposa la situació actual del mercat laboral europeu per a la contractació de personal acadèmic; es va presentar un estudi comparatiu dels models dʼincorporació de professorat agregat (tenure-track) a les universitats de la LERU i, entre altres qüestions, es van presentar també les darreres novetats relatives a lʼavaluació de la recerca. 

Concretament, la UB va presentar el marc estatal i català dʼacreditació de les activitats acadèmiques, i el sistema dʼavaluació de la recerca del seu PDI (el PDA-R). Així mateix, va destacar els canvis que pretén incorporar: dʼuna banda, vol valorar la innovació docent i la divulgació científica del personal acadèmic per tal de disposar dʼuna avaluació multidimensional (i no només de la recerca i la transferència) i, de lʼaltra, vol prescindir del factor dʼimpacte de les revistes, en sintonia amb el que es reclama a la Declaració de San Francisco sobre lʼAvaluació de la Recerca (DORA), que la Universitat va signar.

Aquest grup de la LERU, que es reuneix dues vegades lʼany, aplega vicerectors, directors de recursos humans i responsables de carreres investigadores, que discuteixen sobre temes com ara les tendències europees en ocupabilitat, lʼestructura de les carreres, la retenció del talent o el desenvolupament professional. Els representants de la UB són el vicerector de Personal Docent i Investigador, Ernest Abadal, i la responsable de la unitat de Personal Acadèmic, Mercè Adell. En aquesta trobada, a més, també hi ha participat Olga Calvet, secretària tècnica del Vicerectorat de PDI.