Lʼhonoris causa Robin Boadway explica les seves aportacions per al disseny de sistemes fiscals eficients i justos

Robin Boadway en el moment de ser investit doctor honoris causa.
Robin Boadway en el moment de ser investit doctor honoris causa.
Institucional
(16/06/2022)

Lʼeconomista canadenc Robin Boadway ha estat investit doctor honoris causa per la UB. Aquest investigador, referent en lʼàmbit de les finances públiques, ha parlat de la tasca que ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria: des de les seves extenses recerques sobre federalisme fiscal fins als seus treballs actuals per incentivar la cooperació entre països enfront de desafiaments com ara lʼescalfament global.

Robin Boadway en el moment de ser investit doctor honoris causa.
Robin Boadway en el moment de ser investit doctor honoris causa.
Institucional
16/06/2022

Lʼeconomista canadenc Robin Boadway ha estat investit doctor honoris causa per la UB. Aquest investigador, referent en lʼàmbit de les finances públiques, ha parlat de la tasca que ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria: des de les seves extenses recerques sobre federalisme fiscal fins als seus treballs actuals per incentivar la cooperació entre països enfront de desafiaments com ara lʼescalfament global.

En explicar les seves recerques en matèria de federalisme fiscal, Boadway ha destacat «tant lʼaplicabilitat universal dels principis bàsics del federalisme fiscal arreu del món com la necessitat dʼadaptar-lo a la idiosincràsia institucional, històrica i cultural de cada federació». En el seu discurs, ha analitzat les possibilitats i els problemes dʼeines com ara les transferències dʼanivellament per conciliar els beneficis de la descentralització amb els seus costos potencials, amb els objectius de lʼequitat nacional i lʼeficiència.

Boadway sʼha dedicat a lʼestudi dels sistemes fiscals per obtenir ingressos de manera eficient i justa, concretament a la cerca dʼuna imposició òptima. En el seu discurs, sʼha referit a la seva recerca recent al voltant de «la tributació sobre el patrimoni i les transferències patrimonials com a vies per abordar la desigualtat creixent en la propietat del patrimoni que sʼobserva en molts països de lʼOCDE». Ha defensat un impost de successions progressiu separat de lʼimpost sobre la renda i sʼha oposat a un impost anual sobre el patrimoni.

Els béns públics mundials

«Una darrera àrea de recerca, que sʼaparta una mica de les anteriors, tracta una qüestió molt candent, objecte dʼuna gran preocupació política avui. És el problema dels béns públics mundials, com la contaminació i lʼescalfament global», ha explicat Boadway. Lʼautor ha estudiat mecanismes per aconseguir comportaments cooperatius entre països. Ha posat com a exemples els mecanismes dʼajust (pels quals els països ajusten les seves contribucions en relació amb les dels altres estats, seguint una coordinació central) i els mecanismes supeditats a una quantitat (un país gran es compromet a fer una contribució determinada si els altres països també fan una contribució concreta, de manera que no calgui una coordinació central). 

El padrí de Boadway durant la cerimònia, Alejandro Esteller, ha començat el seu discurs qualificant el professor Robin Boadway com a «exemple dʼun bé públic pur», ja que «centra la seva anàlisi en problemes rellevants que ens afecten com a societat», de manera que «fa valer la tasca de lʼeconomista teòric». En aquest sentit, ha constatat que la tasca de Boadway posa de manifest «la necessitat dʼun fonament teòric» en les polítiques econòmiques. Esteller ha destacat la vàlua acadèmica de Boadway, que està entre el 10 % dels millors investigadors del món en lʼàmbit de les finances públiques segons el rànquing IDEAS, i la seva relació amb la UB. Ha conclòs destacant lʼimpacte de la tasca de Boadway tant «en lʼàmbit estrictament acadèmic com, anomenem-ho així, en lʼaplicat», en el qual són destacables els seus nombrosos treballs dʼassessorament.

Després de la investidura, sʼhan lliurat el premis extraordinaris de grau i màster del curs 2019-2020. A continuació, el president del Consell Social, Joan Corominas, ha intervingut per destacar el valor del discurs de lʼeconomista canadenc. Tot seguit sʼha centrat en els estudiants guardonats, dels quals ha assenyalat la vàlua acadèmica, per acabar afirmant: «Estic convençut que encara sou millors en capacitat de treball i coratge». 

El rector, Joan Guàrdia, ha tancat lʼacte amb una intervenció en què ha afirmat que tant Boadway com lʼalumnat guardonat «comparteixen una cosa que va més enllà del premi: són models, persones que han demostrat que hi ha un camí dʼesforç que permet anar més enllà». I ha afirmat que la història de la Universitat és plena de figures com aquestes, des de lʼèpoca de Martí lʼHumà, el rei que va proposar la creació de lʼEstudi General de Medicina de Barcelona lʼany 1398, fins al rectorat de Pere Bosch i Gimpera durant la Segona República. Són persones que segueixen una trajectòria que consisteix a «fugir de la banalitat» i seguir el camí de «lʼesforç i la ciència». 

Podeu veure més fotografies de lʼacte en aquest àlbum de Flickr

.