Homenatge de la Societat Americana de Química al professor Enric Brillas

El catedràtic del Departament de Química Física Enric Brillas, juntament amb el Professor Mehmet A. Oturan de la Universitat Paris-Est Marne-la-Vallée, han estat homenatjats per part de la Societat Americana de Química (ACS).
El catedràtic del Departament de Química Física Enric Brillas, juntament amb el Professor Mehmet A. Oturan de la Universitat Paris-Est Marne-la-Vallée, han estat homenatjats per part de la Societat Americana de Química (ACS).
Acadèmic
(08/09/2015)

El catedràtic del Departament de Química Física Enric Brillas, juntament amb el professor Mehmet A. Oturan, de la Universitat de París Est Marne-la-Vallée, van ser homenatjats per la Societat Americana de Química (ACS) dins del simposi «Emerging electrochemical water remediation technologies: A symposium in honor of professor Enric Brillas and professor Mehmet A. Oturan», organitzat a Boston l'agost passat en el marc de la 250 reunió de l'ACS.

Al llarg de la seva trajectòria investigadora, els dos professors han estat pioners mundials en el desenvolupament de processos electroquímics dʼoxidació avançada per tractar contaminants presents a les aigües.

El catedràtic del Departament de Química Física Enric Brillas, juntament amb el Professor Mehmet A. Oturan de la Universitat Paris-Est Marne-la-Vallée, han estat homenatjats per part de la Societat Americana de Química (ACS).
El catedràtic del Departament de Química Física Enric Brillas, juntament amb el Professor Mehmet A. Oturan de la Universitat Paris-Est Marne-la-Vallée, han estat homenatjats per part de la Societat Americana de Química (ACS).
Acadèmic
08/09/2015

El catedràtic del Departament de Química Física Enric Brillas, juntament amb el professor Mehmet A. Oturan, de la Universitat de París Est Marne-la-Vallée, van ser homenatjats per la Societat Americana de Química (ACS) dins del simposi «Emerging electrochemical water remediation technologies: A symposium in honor of professor Enric Brillas and professor Mehmet A. Oturan», organitzat a Boston l'agost passat en el marc de la 250 reunió de l'ACS.

Al llarg de la seva trajectòria investigadora, els dos professors han estat pioners mundials en el desenvolupament de processos electroquímics dʼoxidació avançada per tractar contaminants presents a les aigües.

El professor Brillas és director del Laboratori dʼElectroquímica de Materials i del Medi Ambient (LEMMA), ubicat al Departament de Química Física de la Facultat de Química de la UB. És autor de més de 300 articles en revistes especialitzades i de prop de 30 capítols de llibre, i ha dirigit més de 20 tesis i treballs de recerca.