La Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard i lʼENTI-UB organitzen a Barcelona un curs sobre jocs aplicats a la salut

El curs analitzarà casos concrets de jocs aplicats, per exemple, al tractament de la diabetis, la hipertensió, la nutrició o la rehabilitació d’una lesió.
El curs analitzarà casos concrets de jocs aplicats, per exemple, al tractament de la diabetis, la hipertensió, la nutrició o la rehabilitació d’una lesió.
Acadèmic
(31/03/2016)

Del 25 al 29 dʼabril tindrà lloc a Barcelona el curs Serious Games for Health, coorganitzat per lʼEscola de Medicina de la Universitat de Harvard i lʼEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), adscrita a la Universitat de Barcelona. Es tracta de la primera formació que sʼofereix a Espanya especialitzada en jocs aplicats a la salut, una indústria en expansió que està valorada amb més dʼun bilió de dòlars amb centenars de productes i prototips que sʼhan dissenyat des dels sectors acadèmic i comercial. El curs, impartit per professorat de lʼEscola de Medicina de Harvard i lʼENTI, analitzarà casos concrets de jocs aplicats, per exemple, al tractament de la diabetis, la hipertensió, la nutrició o la rehabilitació dʼuna lesió.

 

El curs analitzarà casos concrets de jocs aplicats, per exemple, al tractament de la diabetis, la hipertensió, la nutrició o la rehabilitació d’una lesió.
El curs analitzarà casos concrets de jocs aplicats, per exemple, al tractament de la diabetis, la hipertensió, la nutrició o la rehabilitació d’una lesió.
Acadèmic
31/03/2016

Del 25 al 29 dʼabril tindrà lloc a Barcelona el curs Serious Games for Health, coorganitzat per lʼEscola de Medicina de la Universitat de Harvard i lʼEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), adscrita a la Universitat de Barcelona. Es tracta de la primera formació que sʼofereix a Espanya especialitzada en jocs aplicats a la salut, una indústria en expansió que està valorada amb més dʼun bilió de dòlars amb centenars de productes i prototips que sʼhan dissenyat des dels sectors acadèmic i comercial. El curs, impartit per professorat de lʼEscola de Medicina de Harvard i lʼENTI, analitzarà casos concrets de jocs aplicats, per exemple, al tractament de la diabetis, la hipertensió, la nutrició o la rehabilitació dʼuna lesió.

 

Es tracta de jocs dissenyats per ajudar a obtenir millors resultats sanitaris en els pacients, millorar la formació del personal mèdic i fomentar lʼeducació i els productes sanitaris. El curs, dʼuna setmana de durada, està adreçat principalment als professionals de lʼàmbit de la salut, lʼesport i les noves tecnologies, així com a emprenedors. Sʼhi abordaran els mètodes de disseny de jocs aplicats a la salut amb matèries com ara les teories de comportament de salut, el disseny de jocs (game design), la psicologia del joc, disseny enfocat a lʼusuari, anàlisi del joc, disseny dʼaplicacions, etc. També es posaran sobre la taula les estratègies dʼimplementació (paràmetres de disseny de joc, enfocaments innovadors, integració al sistema sanitari públic i als sistemes hospitalaris, tècniques de gestió àgil, format game jam, possibilitats de narrativa transmèdia, etc.). I finalment, es tractaran els mètodes dʼavaluació i la integració de sistemes i sostenibilitat. Durant el curs, es tindrà lʼoportunitat dʼaprendre, debatre, dissenyar i conèixer lʼimpacte de les noves tecnologies en lʼàmbit sanitari.

LʼENTI, la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard i lʼentitat Beth Israel Deaconess Medical Center van arribar lʼany passat a un acord per desenvolupar aplicacions de mòbil en lʼàmbit de la salut. La col·laboració també inclou lʼintercanvi de professors i estudiants i lʼorganització de cursos conjunts a Barcelona i a Boston.