GuestXR: un agent dʼaprenentatge automàtic per millorar la gestió de conflictes en entorns virtuals

Amb aquesta innovació es pretén ajudar a gestionar conflictes i situacions de ciberassetjament en entorns de realitat virtual i augmentada.
Amb aquesta innovació es pretén ajudar a gestionar conflictes i situacions de ciberassetjament en entorns de realitat virtual i augmentada.
Recerca
(16/05/2022)

Desenvolupar un agent dʼaprenentatge automàtic per facilitar les interaccions entre els participants dʼentorns de realitat virtual i augmentada —com ara el metavers— a fi dʼajudar-los a assolir els seus objectius i abordar situacions de conflicte: aquesta és la intenció principal del projecte europeu «A machine learning agent for social harmony in extended reality» (GuestXR), que té com a coordinador científic el professor Mel Slater, de la Facultat de Psicologia i lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro).

Amb aquesta innovació es pretén ajudar a gestionar conflictes i situacions de ciberassetjament en entorns de realitat virtual i augmentada.
Amb aquesta innovació es pretén ajudar a gestionar conflictes i situacions de ciberassetjament en entorns de realitat virtual i augmentada.
Recerca
16/05/2022

Desenvolupar un agent dʼaprenentatge automàtic per facilitar les interaccions entre els participants dʼentorns de realitat virtual i augmentada —com ara el metavers— a fi dʼajudar-los a assolir els seus objectius i abordar situacions de conflicte: aquesta és la intenció principal del projecte europeu «A machine learning agent for social harmony in extended reality» (GuestXR), que té com a coordinador científic el professor Mel Slater, de la Facultat de Psicologia i lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro).

En el marc del projecte GuestXR, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, es dissenyarà un sistema dʼaprenentatge automàtic anomenat el convidat (the guest), que funcionarà com un agent capaç dʼexaminar el comportament individual i grupal dels participants en funció dels models existents en el context de la neurociència i la psicologia social. A més, lʼaprenentatge profund per reforç (deep reinforcement learning) també donarà al convidat la capacitat dʼaprendre amb el temps —tant de simulacions com de reunions reals— i ser més eficaç en les interaccions socials.

En aquesta línia, lʼagent «podrà intervenir en la conversa de maneres diverses, com per exemple aportant experiències multisensorials a través de música o de canvis en lʼespai, entre dʼaltres», destaca el director de la Unitat de Tecnologies Audiovisuals dʼEurecat, Adan Garriga.

«Cada reunió de persones en la realitat virtual i augmentada té un propòsit, que pot ser explícit (com ara arribar a un acord sobre un tema de discussió) o implícit (com passar-ho bé). La idea fonamental del convidat és ajudar el grup de persones a assolir aquest propòsit. Això implica una recerca apassionant, amb un fort component interdisciplinari, que obre nous camins i que, amb sort, pot contribuir a lʼèxit social de la realitat virtual i augmentada social», explica el professor Mel Slater.

Per modular la interacció social, el convidat podrà dur a terme una sèrie dʼaccions multisensorials «mitjançant, per exemple, elements visuals o auditius per crear estats mentals particulars i estimular un entorn relaxat quan identifiqui un conflicte», destaca Umut Sayin, investigador de la Unitat de Tecnologies Audiovisuals dʼEurecat.

Aquest projecte «està dissenyat per ajudar a oferir solucions als reptes existents en entorns dʼinteracció social en línia, com el ciberassetjament, per al qual encara no hi ha una legislació europea específica», explica la coordinadora del projecte GuestXR dʼEurecat, Aurora Sesé. La intervenció del sistema dʼaprenentatge automàtic es provarà inicialment en situacions de resolució de conflictes, interaccions amb participants amb dificultats auditives i contextos en què es tracten temes, com el canvi climàtic, que desencadenen debats polaritzats.

Amb la finalitat de comprovar lʼeficàcia del sistema, està previst que sʼobrin dues convocatòries per incloure altres casos dʼús innovadors. Una sʼadreçarà a la societat en general —incloses empreses i associacions, entre altres entitats—, mentre que lʼaltra tindrà com a objectiu el col·lectiu del món de les arts.

La tecnologia GuestXR es desenvoluparà sota lʼenfocament del disseny ètic (ethics by design), que implica considerar els possibles problemes ètics derivats de lʼús de la intel·ligència artificial relatius a qüestions com ara lʼautonomia humana, la prevenció de danys o lʼequitat.

El consorci GuestXR, coordinat per la UB i el centre tecnològic Eurecat, està integrat per vuit organitzacions de sis països amb equips multidisciplinaris que investiguen en els àmbits de la realitat estesa, lʼaprenentatge automàtic, la intel·ligència artificial, la psicologia social, la neurociència de les emocions, la integració multisensorial, lʼètica de la recerca i la transferència de tecnologia. També hi col·laboren la Universitat de Maastricht (Països Baixos), la Universitat de Varsòvia (Polònia) i la Universitat Reichman (Israel), així com lʼInstitut Nacional de Recerca en Ciències i Tecnologies Digitals (INRIA) de França i les empreses Virtual Bodyworks i g.tec medical engineering GmbH.